Buletin SNUS

Buletin 1/2018 je venovaný aktuálnym informáciám zo sveta jadrovej energetiky hlavne zo siete NucNet.

Buletin 6/2017 je venovaný informáciám z konferencií NUSIM, DRO a z „Mikulášského setkání“ mladej generácie.

Buletin 5/2017 je venovaný informáciám o podujatiach NUSIM 2017, DRO-2017 a zamorení Európy nuklidom Ru-106.

Buletin 4/2017 je venovaný prezentácii SNUS na Pohode, konferencii ECED a spomienke na Ing. Miroslava Silného.

Buletin 3/2017 je venovaný 28. VZ SNUS a konferencii WIN, ktoré sa uskutočnili v Častej – Papierničke. V úvodníku sa predseda SNUS zamýšľa nad mutáciami.

Buletin 2/2017  je venovaný spomienka na pána Bernarda Lipára. Úvodník sa venuje princípu neurčitosti.

Buletin 1/2017 je venovaný záverom konferencie SES 2016. Úvodník sa venuje vnímaniu rizika.