2% dane

Vážení členovia a sympatizanti SNUS,

dovoľujeme si Vám touto cestou pripomenúť možnosť poukázania podielu zaplatenej dane  Slovenskej nukleárnej spoločnosti. Poukázaním 2% z dane z príjmu na náš účet podporíte  naše aktivity pri šírení objektívnych vedecko-technických poznatkov a informácií pre odbornú, ale aj laickú verejnosť.

Aktuálne informácie k možnosti poukázať 2% dane budú zverejnené v novom zdaňovacom období a rozoslané záujemcom a členom prostredníctvom mailov.

Ďakujeme.

 Prof. Ing. Vladimír Slugeň, DrSc.