2% dane

Vážení členovia a sympatizanti SNUS,

dovoľujeme si Vám touto cestou pripomenúť možnosť poukázania podielu zaplatenej dane za rok 2019 Slovenskej nukleárnej spoločnosti, ktorá bola za zdaňovacie obdobie 2019 zaregistrovaná  ako príjemca 2 % z daní do Notárskeho centrálneho registra pod číslom: N 913/2019.

Poukázaním 2% z dane z príjmu na náš účet podporíte  naše aktivity pri šírení objektívnych vedecko-technických poznatkov a informácií pre odbornú, ale aj laickú verejnosť.

Postup pre poukázanie 2 % z dane je nasledovný:

  1. ak máte iba príjmy  zo závislej činnosti,  požiadate Vašu mzdovú učtáreň  o vydanie „Potvrdenia  o zaplatení dane z príjmov  zo závislej činnosti“  a do  30. apríla 2020  podáte  na príslušný Daňový úrad  „Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane…“ (v prílohe, tlačivo je editovateľné), spolu s vyššie uvádzaným potvrdením od zamestnávateľa,
  2. ak máte iba príjmy  zo závislej činnosti  a podávate si daňové priznanie sami, vyplníte v Daňovom priznaní k dani z príjmov FO typ A VIII. oddiel (v termíne do 31. marca 2020),
  3. ak máte aj iné príjmy okrem príjmov zo závislej činnosti,  vyplníte v Daňovom priznaní k dani z príjmov FO typ. B XII. oddiel (v termíne do 31. marca 2020).

Ak chcete oznámiť prijímateľovi, že ste mu Vy zaslali svoje 2 % vyznačte v tlačive príslušný súhlas so zaslaním Vašich údajov. Daňový úrad je oprávnený poskytnúť Vaše meno a adresu, prípadne názov firmy bez výšky poukázanej sumy.

Ďakujeme Vám za dôveru, ďakujeme za Vaše 2 %.

 Prof. Ing. Vladimír Slugeň, DrSc.

Vyhlásenie o poukázaní podielu dane