Darujte 2% z daní Slovenskej nukleárnej spoločnosti

Poukázaním 2% z dane z príjmu na náš účet podporíte naše aktivity pri šírení objektívnych vedecko-technických poznatkov a informácií pre odbornú, ale aj laickú verejnosť.

0
35
Aj tento rok môžete darovať 2 % zo svojich daní. Dovoľujeme si Vám touto cestou pripomenúť možnosť poukázania podielu zaplatenej dane za rok 2019 Slovenskej nukleárnej spoločnosti, ktorá bola za zdaňovacie obdobie 2019 zaregistrovaná  ako príjemca 2 % z daní do Notárskeho centrálneho registra pod číslom: N 913/2019.
Postup pre poukázanie 2 % z dane je nasledovný:
  1. ak máte iba príjmy zo závislej činnosti, požiadate Vašu mzdovú učtáreň o vydanie „Potvrdenia o zaplatení dane z príjmov  zo závislej činnosti“ a do 30. apríla 2020 podáte na príslušný Daňový úrad „Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane“ (tlačivo je editovateľné), spolu s vyššie uvádzaným potvrdením od zamestnávateľa,
  2. ak máte iba príjmy zo závislej činnosti a podávate si daňové priznanie sami, vyplníte v Daňovom priznaní k dani z príjmov FO typ A VIII. oddiel (v termíne do 31. marca 2020),
  3. ak máte aj iné príjmy okrem príjmov zo závislej činnosti, vyplníte v Daňovom priznaní k dani z príjmov FO typ. B XII. oddiel (v termíne do 31. marca 2020).
Ak chcete oznámiť prijímateľovi, že ste mu svoje 2 % zaslali vy, vyznačte v tlačive príslušný súhlas so zaslaním vašich údajov. Daňový úrad je oprávnený poskytnúť vaše meno a adresu, prípadne názov firmy, bez výšky poukázanej sumy.

Ďakujeme Vám za dôveru, ďakujeme za Vaše 2 %

Vyhlásenie o poukázaní 2 % dane za rok 2019 (.pdf)

Poučenie na vyplnenie vyhlásenia o poukázaní podielu zaplatenej dane (.pdf)

Prof. Ing. Vladimír Slugeň, DrSc.