Darujte 2% z daní Slovenskej nukleárnej spoločnosti

Poukázaním 2% z dane z príjmu na náš účet podporíte  naše aktivity pri šírení objektívnych vedecko-technických poznatkov a informácií pre odbornú, ale aj laickú verejnosť.

0
243
Euro mince | Zdroj: Freepik

Vážení členovia a sympatizanti SNUS,

aj tento rok je možné darovať 2 % zo svojich daní. Dovoľujeme si Vám touto cestou pripomenúť možnosť poukázania podielu zaplatenej dane za rok 2017 Slovenskej nukleárnej spoločnosti, ktorá bola za zdaňovacie obdobie 2017 zaregistrovaná  ako príjemca 2 % z daní do Notárskeho centrálneho registra pod číslom: N 1334/2017.

Poukázaním 2% z dane z príjmu na náš účet podporíte  naše aktivity pri šírení objektívnych vedecko-technických poznatkov a informácií pre odbornú, ale aj laickú verejnosť.

Postup pre poukázanie 2 % z dane je nasledovný:

  1. ak nemáte iné príjmy okrem príjmov zo závislej činnosti,  požiadate Vašu mzdovú učtáreň  o vydanie „Potvrdenia  o zaplatení dane z príjmov  zo závislej činnosti“ a do  30. apríla 2018  podáte  na príslušný Daňový úrad  „Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane…“ (v prílohe), spolu s vyššie uvádzaným potvrdením,
  2. ak si robíte daňové priznanie sami, podáte „Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane…“ spolu s daňovým priznaním  do 31. marca 2018.

Ak chcete oznámiť prijímateľovi, že ste mu Vy zaslali svoje 2 % vyznačte v tlačive príslušný súhlas so zaslaním Vašich údajov.

Daňový úrad je oprávnený poskytnúť Vaše meno a adresu, prípadne názov firmy bez výšky poukázanej sumy.

Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby (.pdf)

Ďakujeme Vám za dôveru, ďakujeme za Vaše 2 %