Ostreľovanie Záporožskej jadrovej elektrárne 29. augusta 2022

Delostrelectvo strieľalo priamo do budov JE. Na streche budovy pomocných prevádzok sú vidieť diery. Jadrový terorizmus. Snímky z družice MAXAR.