Ostreľovanie Záporožskej jadrovej elektrárne 29. augusta 2022

0
73
Záporožská JE z družice.

Delostrelectvo strieľalo priamo do budov JE. Na streche budovy pomocných prevádzok sú vidieť diery. Jadrový terorizmus. Snímky z družice MAXAR.

Budova pomocných prevádzok „speckorpus“. Na streche sú vidieť diery spôsobené ťažkým delostrelectvom.
Záporožská jadrová elektráreň z družice. Dym je od ostreľovania ťažkým delostrelectvom.
Diery v streche budovy pomocných prevádzok.