pondelok, 20. máj 2019
Úvod Podujatia NUSIM 2019

NUSIM 2019

NUSIM 2019

Slovenská nukleárna spoločnosť a Česká nukleární společnost srdečne pozývajú na pravidelný spoločný slovenský a český seminár o jadrovej energetike NUSIM, ktorý sa bude konať 15. a 16. mája 2019 v Účelovom zariadení Národnej rady SR, Častá – Papiernička.

Hlavné témy

Seminár je určený pre jadrových odborníkov, prevádzkovateľov jadrových zariadení, technických podporných organizácií, dodávateľov, univerzít, ako i dozorných orgánov ČR a SR. Účelom seminára je výmena skúseností a informácií medzi technickou, ako aj vedeckou komunitou.

Hlavnými témami v roku 2019 sú:

 • Prevádzka jadrových elektrární.
 • Dlhodobá prevádzka, riadené starnutie, spoľahlivosť zariadení, programy modernizácie a zvyšovania bezpečnosti.
 • Jadrová bezpečnosť a radiačná ochrana.
 • Aktuálne problémy slovenských univerzít vo väzbe na prípravu absolventov pre jadrovú energetiku.

Výzva na predkladanie príspevkov

Vyzývame autorov, aby abstrakty príspevkov v slovenčine alebo češtine predkladali najneskôr do 31. marca 2019 využitím online formulára umiestneného nižšie na tejto stránke vo formáte .doc alebo .docx.

Abstrakt má obsahovať:

 1. Názov prednášky
 2. Mená autorov a zamestnávateľa
 3. Kontaktné údaje o autorovi
 4. Rozsah abstraktu nemá presiahnuť jednu stranu A4

Rozsah prezentácie má zodpovedať dĺžke prednášky, ktorá je limitovaná na 20 minút.

Zborník s príspevkami vo formáte .pdf bude dostupný do dvoch týždňov po seminári na internetovej stránke SNUS.

Postery

Záujemcovia môžu tiež prezentovať informácie tematicky súvisiace s hlavnými témami seminára vo forme posteru. Požiadavky pre postery:

 1. Názov prednášky
 2. Mená autorov, zamestnávateľa, poštovú a e-mailovú adresu
 3. Rozmery posterov max. 2 m (výška) x 1 m (šírka)

Registrácia a vložné

Registračný formulár je nižšie na tejto stránke. Registračný poplatok je 150 eur, ak sa zaregistrujete do 31. marca 2019. Po tomto termíne je registračný poplatok 200 eur.

Študenti majú vložné zdarma.

Registráciu je potrebné spraviť do 9. mája 2019. Po tomto termíne uzavrieme registráciu a online registračný formulár.

Dôležité dátumy

31. marec 2019
Predkladanie abstraktov príspevkov

9. máj 2019
Ukončenie prihlasovania na NUSIM

15. – 16. máj 2019
Seminár NUSIM

Organizačný výbor

Vladimír Slugeň
predseda

Blažena Bajáková
tajomník

členovia:
Juraj Klepáč, Peter Farkaš, Jozef Markuš

Rokovacie jazyky

SLOVENČINA
ČEŠTINA

Registračný poplatok (vložné)

PRED
31. marcom 2019

PO TERMÍNE

Registračný poplatok 150 € 200 €
pre študentov 0 € 0 €

Informácie potrebné pre úhradu vložného bankovým prevodom:

Banka: Slovenská sporiteľňa, a.s., Vajanského 24, 917 69 Trnava
IBAN: SK 12 0900 0000 0000 4554 6525
BIC: GIBASKBX
Pri prevode do informácií pre príjemcu uveďte “Priezvisko NUSIM2019” (bez úvodzoviek, uveďte svoje priezvisko).

Informácie o mieste konania

NUSIM 2019 sa koná v Účelovom zariadení Kancelárie Národnej rady SR v Častej – Papierničke. Leží v malebnom prostredí chránenej krajinnej oblasti Malé Karpaty približne 40 km severovýchodne od Bratislavy. Z Bratislavy je dostupné po hlavnej ceste smerom na Pezinok a Modru. Viac informácií nájdete na stránke www.castapapiernicka.sk.

K najznámejším ľahko dostupným miestam v tejto lokalite patria okrem hlavného mesta Bratislavy mestá s vinohradníckou tradíciou akými sú Modra, Pezinok, ďalej hrad Červený Kameň alebo obec Budmerice. V blízkosti zariadenia Častá – Papiernička sa nachádza aj Zvernica s možnosťou dohody zorganizovania poľovačky.

Účelové zariadenie Kancelárie NR SR, Častá – Papiernička.

Účelové zariadenie Kancelárie NR SR

Častá – Papiernička
900 89 Častá
Slovenská republika

GPS súradnice

N 48° 23′ 38.94″
E 17° 17′ 57.58″

Rezervácie

+421 910853015
castapapiernicka@nrsr.sk

REGISTRÁCIA

REGISTRÁCIA BOLA MOŽNÁ DO 9. MÁJA 2019.

V prípade záujmu sa nezabudnite registrovať na Valné zhromaždenie SNUS, ktoré sa v ten istý deň koná bezprostredne pred seminárom NUSIM. Pre viac informácií kliknite sem.

ODOSLANIE ABSTRAKTU PRÍSPEVKU

ABSTRAKT BOLO MOŽNÉ ODOSLAŤ DO 31. MARCA 2019.

X