Kto sme?

Slovenská nukleárna spoločnosť (ďalej SNUS) je dobrovoľná nezisková organizácia typu občianskeho združenia, ktorá združuje odborníkov z oblasti jadrovej techniky, jadrovej energetiky a využitia ionizujúceho žiarenia.

Jej poslaním je podporovať, koordinovať a popularizovať tvorivé aktivity svojich členov a informovať o jadrovej energetike a iných aplikáciách mierového využívania ionizujúceho žiarenia.

Víziou SNUS je byť aktívnou organizáciou v pravdivom informovaní o jadrovej energetike a iných aplikáciách ionizujúceho žiarenia, rešpektovanou a vyhľadávanou odbornou i laickou verejnosťou.

Za tým účelom zabezpečuje koordináciu činnosti s inými odbornými spoločnosťami v Slovenskej republike a s Českou nukleárnou spoločnosťou (ďalej ČNS) a medzinárodné styky a spoluprácu. V záujme rozvoja a popularizácie svojej činnosti SNUS spolupracuje so spoločenskými, vládnymi a zastupiteľskými orgánmi a organizáciami, s podnikmi a s prostriedkami verejnej informovanosti.