Rádiochémia

Ciele sekcie:

Účasť pri organizovaní odborných seminárov a diskusných fór so zameraním na:

  • Kvalitu práce v rádiochemických laboratóriách
  • Zaistenie kvality analytických a metrologických výsledkov
  • Súčasné trendy v rádiologických metódach
  • Využívanie zdrojov ionizujúceho žiarenia

Predseda: Doc. RNDr. Ľubomír Mátel, CSc.

Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Katedra jadrovej chémie, Tel. fax.: 02 602 96 397, e-mail: matel@fns.uniba.sk

Podpredseda: RNDr. Oľga Rosskopfová,

Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Katedra jadrovej chémie, Tel. fax.: 02 602 96 419, e-mail: rosskopfová@fns.uniba.sk

Tajomník: RNDr. Dušan Galanda,

Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Katedra jadrovej chémie, Tel. fax.: 02 602 96 399, e-mail:galanda_dusan@centrum.sk