Úvod Program Slovenskej nukleárnej spoločnosti

Program Slovenskej nukleárnej spoločnosti

[ultimate_icon_list icon_size=”24″ icon_margin=”12″ css_animation=”fadeInLeft”][ultimate_icon_list_item icon=”Defaults-check” icon_color=”#fe6c61″]Združovať odborníkov pracujúcich v odbore jadrovej techniky a energetiky a všeobecne s ionizujúcim žiarením pre na stavovskej a záujmovej úrovni. [/ultimate_icon_list_item][ultimate_icon_list_item icon=”Defaults-check” icon_color=”#fe6c61″]Práca v odborných skupinách, príprava a organizovanie pravidelných odborných podujatí a raz ročne zhromaždenia SNUS spojeného s odborným programom.[/ultimate_icon_list_item][ultimate_icon_list_item icon=”Defaults-check” icon_color=”#fe6c61″]Zameranie sa na dialóg s verejnosťou a jej zástupcami (výbormi, občianskymi iniciatívami, politickými hnutiami a stranami), s riešením ekologických priorít rozvoja energetiky a jej súčasti – jadrovej energetiky. [/ultimate_icon_list_item][ultimate_icon_list_item icon=”Defaults-check” icon_color=”#fe6c61″]Získavať študentov študujúcich v odboroch blízkych pôsobeniu SNUS a mladých výskumných pracovníkov, a to spoluprácou na programe odbornej činnosti študentov a podporu ich odbornej činnosti, vyhodnocovaním súťaží o študentské práce a organizovaním celoslovenských seminárov, kde budú svoje práce prezentovať. [/ultimate_icon_list_item][ultimate_icon_list_item icon=”Defaults-check” icon_color=”#fe6c61″]Podporovať publikačnú činnosť svojich členov, vydávať odborné periodikum SNUS s časťou venovanou informáciám o činnosti SNUS. [/ultimate_icon_list_item][ultimate_icon_list_item icon=”Defaults-check” icon_color=”#fe6c61″]Organizovať odbornú činnosť v príprave posudkov a expertíz, návrhu normatívnych dokumentov. [/ultimate_icon_list_item][ultimate_icon_list_item icon=”Defaults-check” icon_color=”#fe6c61″]Spolupracovať so slovenskými, českými a inými zahraničnými odbornými spoločnosťami obdobného zamerania.[/ultimate_icon_list_item][ultimate_icon_list_item icon=”Defaults-check” icon_color=”#fe6c61″]Vytvárať ponuku organizovania jednorazových odborných podujatí – prednášok vo významných výrobných podnikoch a organizáciách (jadrová energetika, energetické strojárstvo, školy).[/ultimate_icon_list_item][/ultimate_icon_list]
X