utorok, 18. jún 2019
Úvod Členstvo v SNUS

Členstvo v SNUS

Členstvo v SNUS

Vážené členky a členovia Slovenskej nukleárnej spoločnosti, určite už mnohých z Vás v tomto roku oslovili dobrovoľníci – členovia SNUS, ktorí každoročne od Vás vyberajú členské príspevky.

Vážime si túto pomoc, pretože  bez nej by bolo priam nemožné vyberať členské vo firmách, školách a iných spoločnostiach po celom Slovensku.

ČLENSTVO A ČLENSKÉ

Členstvo v SNUS je podmienené úhradou členského. Ak ste členský príspevok na rok aktuálny rok ešte nezaplatili, dovoľujeme si Vám ponúknuť zaplatenie členského príspevku vo výške 5 EUR

Členský príspevok neplatia študenti a nepracujúci dôchodcovia.

PREVOD NA ÚČET

Slovenská sporiteľňa Trnava
SK12 0900 0000 0000 4554 6525

Konštantný symbol: 0308
Variabilný symbol: 20RR
(RR = rok, za ktorý sa platí členský príspevok)

Do správy pre prijímateľa (resp. „Účel platby“ alebo „Doplňujúce údaje“) uveďte meno a priezvisko, za koho je členský poplatok platený.

PLATBA V HOTOVOSTI

Ak chcete zaplatiť členské v hotovosti alebo neviete, či ho máte uhradené za minulé roky, obráťte sa na hospodársku pracovníčku SNUS.

B. Bajáková
hospodárska pracovníčka SNUS
VUJE, a.s. Trnava, Okružná 5, miestnosť č. A505

blazena.bajakova@vuje.sk
033-5991194

Prihláška za člena SNUS

Stiahnite si formulár prihlášky za člena SNUS, vyplňte a pošlite na adresu sekretariátu SNUS. Adresa je uvedená v prihláške.

X