NOVINKY

Tri mýty o globálnej energetickej kríze

Článok bol publikovaný v medzinárodnom denníku Financial Times. V texte sa nachádzajú úvahy Fatiha Birola, výkonného riaditeľa Medzinárodnej energetickej agentúry (IEA). O súčasnej situácii počúvam...

Bulletin

Energetická gramotnosť

Je zarážajúce kto a ako sa dnes vyjadruje k energetickým problémom. Novinári, politici, aktivisti, či grafomani, nezaťažení akýmikoľvek vedomosťami, sa snažia čitateľa zaujať a ohúriť. Priznávam, že...

Valné zhromaždenie SNUS a konferencia MG SNUS 2022

V utorok 17. mája 2022 sa konalo v priestoroch Energolandu Mochovce valné zhromaždenie Slovenskej nukleárnej spoločnosti. Po dvojročnej prestávke, zapríčinenej pandémiou, sa členovia SNUS...

2% Z DANE

Slovak Nuclear Society je dobrovoľné združenie odborníkov s profesijným a študijným záujmom o jadrovú techniku, jadrovú energetiku a využitie ionizujúceho žiarenia.SNUS je súčasťou Európskej Nukleárnej Spoločnosti (ENS).

NÁŠ PROGRAM

V záujme rozvoja a popularizácie jadra SNUS odborne spolupracuje so spoločenskými, vládnymi a zastupiteľskými orgánmi a organizáciami, s podnikmi a prostriedkami verejnej informovanosti na Slovensku a v zahraničí.

BLOG

Ostreľovanie Záporožskej jadrovej elektrárne 29. augusta 2022

Delostrelectvo strieľalo priamo do budov JE. Na streche budovy pomocných prevádzok sú vidieť diery. Jadrový terorizmus. Snímky z družice MAXAR.

POVOLENIE NA UVÁDZANIE 3. BLOKU MO 3,4...

Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky (ÚJD SR) informuje, že po overení splnenia všetkých technických a legislatívnych požiadaviek a preverení vznesených pripomienok, námietok a podnetov...

Energetická gramotnosť

Je zarážajúce kto a ako sa dnes vyjadruje k energetickým problémom. Novinári, politici, aktivisti, či grafomani, nezaťažení akýmikoľvek vedomosťami, sa snažia čitateľa zaujať a ohúriť. Priznávam, že...

Ženy v jadre navštívili Mochovce

Členky medzinárodného združenia Women in Nuclear – Ženy v jadre – v piatok 5. augusta zavítali na Slovensko a pozreli si priestory JE Mochovce...
X