pondelok 21. január 2019
Úvod Slovenská nukleárna spoločnosť

Slovenská nukleárna spoločnosť

Slovenská nukleárna spoločnosť

SNUS – SLOVAK NUCLEAR SOCIETY

Naším hlavným cieľom je koordinácia a podpora tvorivej aktivity, uspokojovanie vedeckých a odborných záujmov, zabezpečovanie a prenos informácií.

Sme dobrovoľné združenie odborníkov s profesijným a študijným záujmom o jadrovú techniku, jadrovú energetiku a využitie ionizujúceho žiarenia. SNUS je súčasťou Európskej Nukleárnej Spoločnosti (ENS).

V záujme rozvoja a popularizácie jadra SNUS odborne spolupracuje so spoločenskými, vládnymi a zastupiteľskými orgánmi a organizáciami, s podnikmi a prostriedkami verejnej informovanosti na Slovensku a v zahraničí.

jadrová energia v Španielsku, jadro a Španielsko, jadrová energetika a Španielsko, nucnet, Španielsko

Jadro je stále najväčší zdroj elektriny v Španielsk

Španielska flotila siedmich komerčných jadrových blokov v roku 2018 vyrobila 53,2 TWh elektrickej energie, čo predstavuje mierny pokles z 55,6 TWh v roku 2017,...
X