utorok 25. september 2018
Úvod Slovenská nukleárna spoločnosť

Slovenská nukleárna spoločnosť

Slovenská nukleárna spoločnosť

SNUS – SLOVAK NUCLEAR SOCIETY

Naším hlavným cieľom je koordinácia a podpora tvorivej aktivity, uspokojovanie vedeckých a odborných záujmov, zabezpečovanie a prenos informácií.

Sme dobrovoľné združenie odborníkov s profesijným a študijným záujmom o jadrovú techniku, jadrovú energetiku a využitie ionizujúceho žiarenia. SNUS je súčasťou Európskej Nukleárnej Spoločnosti (ENS).

V záujme rozvoja a popularizácie jadra SNUS odborne spolupracuje so spoločenskými, vládnymi a zastupiteľskými orgánmi a organizáciami, s podnikmi a prostriedkami verejnej informovanosti na Slovensku a v zahraničí.

Štúdia MIT vyzýva vlády, aby boli naklonené jadrovej energii. Foto: MIT

Štúdia MIT vyzýva vlády, aby boli naklonené jadrovej energii

Pokiaľ nebude jadrová energia zmysluplne začlenená do globálnej kombinácie nízkouhlíkových energetických technológií s pomocou nových vládnych politík, problém klimatických zmien bude oveľa zložitejší a jeho...
X