Free Porn
xbporn

buy twitter followers
uk escorts escort
liverpool escort
buy instagram followers
Úvod Mladá generácia

Mladá generácia

Mladá generácia Slovenskej nukleárnej spoločnosti vznikla 9.10.1997 podľa vzoru svojich partnerských organizácií v Európe, kde takéto združenia začali vznikať od roku 1995.

Otcom myšlienky založiť združenie mladých ľudí pracujúcich v „jadre“ bol Jan Runermark, bývalý prezident ABB Atom, ktorý si uvedomoval, že budúcnosť jadrového priemyslu závisí od mladej generácie.

Združenie dostalo názov Young Generation Network (YGN) a zakrátko sa rozšírilo takmer do všetkých členských krajín Európskej nukleárnej spoločnosti.

Mladá generácia

Mladá generácia SNUS je členom YGN a má definované jasné ciele, ktoré sú zamerané na podporu mladých ľudí v jadrovom priemysle:

  1. Pritiahnuť a získať mladých ľudí pre prácu v oblasti jadrového priemyslu.
  2. Prispievať k postupnému odovzdávaniu vedomostí medzi staršou generáciou, ktorá vybudovala súčasný jadrový priemysel a nastupujúcou mladou generáciou.
  3. Reprezentovať mladých jadrových odborníkov a podporovať ich aktívnu účasť v SNUS.
  4. Prispievať k zbližovaniu a spolupráci všetkých národných YGN na Európskej úrovni.
  5. Podporovať účasť mladých ľudí na seminároch, konferenciách a iných technických podujatiach na národnej aj medzinárodnej úrovni.
  6. Podporovať organizovanie kurzov, seminárov a konferencií zameraných na mladých ľudí.
  7. Objektívne informovať verejnosť o problematike jadrovej energie.

Riadiaci výbor

Predseda: Milan Myslík   (ČEZ)
Podpredsedovia: Dávid Košovský (FEI STU), Dávid Pavel Královič (PriF UK)
Ďalší členovia riadiaceho výboru:
Branislav Stríbrnský   (FEI STU)
Filip Pavlac   (ŠpMNDaG)
Alexandra Chrenová   (PriF UK)
Michaela Matulová   (SÚRAO)
Eva Viglašová   (PriF UK)
Stanislav Pecko   (SE)

 

Noví absolventi Jadrového a fyzikálneho inžinierstva z FEI STU vstupujú do pracovného života

Dňa 4.6. 2024 sme mali na FEI STU štátnice, ktoré priniesli 10 nových absolventov pre jadrové a fyzikálne inžinierstvo (vrátane jadrovej energetiky). Štátnu skúšku úspešne...

YouTube kanál SNUS SK

Naša organizácia založila YuouTube kanál s názvom SNUS SK alebo tiež @SNUSSK. Kanál si môžete vyhľadať priamo v YouTube, alebo použiť toto prepojenie. Na...

Valné zhromaždenie SNUS 2024

35. Valné zhromaždenie SNUS sa uskutočnilo 23.4.2024 v rekreačnom zariadení NRSR v Častej-Papierničke. Na druhý deň sa uskutočnila konferencia Veteráni v jadre. Videá z...

Slovenka roka 2024 – nominácia

Alena Vanková je absolventkou Fakulty elektrotechniky a informatiky, inžinierskeho študijného programu Jadrová energetika, ktoré ukončila s vyznamenaním v roku 2009. Svoju diplomovú prácu vypracovala...

VZ SNUS a NUSIM 2023

V utorok 23. mája 2023 sa konalo v priestoroch ENERGOLANDU Mochovce 34. Valné zhromaždenie (VZ) Slovenskej nukleárnej spoločnosti (SNUS). Účastníci VZ si vypočuli tradičné...

Valné zhromaždenie SNUS a konferencia MG SNUS 2022

V utorok 17. mája 2022 sa konalo v priestoroch Energolandu Mochovce valné zhromaždenie Slovenskej nukleárnej spoločnosti. Po dvojročnej prestávke, zapríčinenej pandémiou, sa členovia SNUS...
X