Fínska spoločnosť Teollisuuden Voima Oyj (TVO) oznámila ďalšie meškanie projektu jadrovej elektrárne Olkiluoto-3, ktorej komerčná prevádzka sa má začať v máji 2019, uviedla spoločnosť vo vyhlásení z 9. októbra 2017. Predchádzajúci plán bol vyhlásený v júli 2017 a predpokladal začiatok komerčnej prevádzky EPR Olkiluoto-3 na konci roka 2018.

TVO uviedla, že revidovaný plán pre tento blok, ktorý za pôvodným harmonogramom mešká 9 rokov, bol upravený po „základnej revízii“ dodávateľským konzorciom Areva-Siemens. Podľa konzorcia sa prvé pripojenie k rozvodnej sieti uskutoční v decembri 2018. Senior viceprezident spoločnosti TVO pre projekt Olkiluoto-3 Jouni Silvennoinen povedal, že spoločnosť je „veľmi sklamaná“ dodatočným meškaním.

Na Olkiluoto-3 je ešte veľa práce a je nevyhnutné, aby všetky potrebné technické, ľudské a finančné zdroje boli pridelené na projekt.

Podľa Silvennoinena reštrukturalizácia francúzskeho jadrového priemyslu nesmie ohroziť projekt.

V septembri 2017 spoločnosť TVO podala odvolanie na Všeobecný súdny dvor Európskej únie proti rozhodnutiu Európskej komisie z januára 2017 o schválení štátneho financovania reštrukturalizácie spoločnosti Areva zo strany štátu. TVO nenamieta voči účasti Francúzska na reštrukturalizácii spoločnosti Areva za predpokladu, že sa plne zohľadnia potreby spoločnosti TVO pre výstavbu Olkiluoto-3.

V januári 2017 európske protimonopolné regulačné orgány zistili, že plány francúzskej vlády na poskytnutie kapitálovej injekcie spoločnosti Areva vo výške 4,5 mld. eur boli v súlade s pravidlami EÚ o štátnej pomoci a nepredstavovali nespravodlivú výhodu pre jej konkurentov.

Začiatkom tohto roka získala TVO druhú konečnú a záväznú čiastočnú náhradu v arbitrážnom konaní v rámci medzinárodnej obchodnej komory, týkajúcom sa meškaní a nákladov v projekte Olkiluoto-3. Predchádzajúce čiastkové ocenenie, ktoré sa zaoberalo raným obdobím projektu v súvislosti s plánovaním, udeľovaním licencií a návrhom systému, bolo vydané v novembri 2016 a bolo tiež priaznivé pre TVO.

EPR Olkiluoto-3 dodáva konzorcium Areva-Siemens ako projekt na kľúč s pevnou cenou. V októbri 2014 konzorcium Areva-Siemens zvýšilo arbitrážny nárok voči spoločnosti TVO na 3,5 mld. eur za prekročenie nákladov na projekt. Spoločnosť TVO podala protinávrh za oneskorenie vo výške 2,3 mld. eur.