Medzinárodná agentúra pre atómovú energiu (MAAE) úzko spolupracuje s partnermi, napríklad so Svetovou zdravotníckou organizáciou, aby priniesla vybavenie a vyškolených lekárskych odborníkov do Afriky. Na tomto kontinente 28 štátov nemá jediný rádioterapeutický prístroj, povedal jej generálny riaditeľ Yukiya Amano v prejave na 20. konferencii Edoarda Amaldiho v Ríme 9. októbra 2017.

Amano uviedol, že rakovina sa považuje za chorobu bohatších krajín, ale v skutočnosti dosahuje epidemické rozmery v rozvojových krajinách. Odhaduje sa, že do roku 2030 bude každoročne diagnostikovaných viac ako 21 miliónov ľudí s rakovinou.

Približne 60% všetkých nových prípadov rakoviny bude zaznamenaných v rozvojových krajinách, a tam sa vyskytne aj približne 70% úmrtí súvisiacich s rakovinou.

Bohužiaľ, v mnohých rozvojových krajinách chýba vybavenie, ako aj vyškolení lekári a technici potrební na efektívnu liečbu rakoviny.

Technická podpora MAAE sa zameriava na rádioterapiu, nukleárnu medicínu a zobrazovaciu technológiu. Agentúra tiež poskytuje vzdelávanie a odbornú prípravu pre zdravotníckych pracovníkov a niekedy dodáva vybavenie.

Pokiaľ ide o jadrovú energiu, zatiaľ využíva štiepenie atómov ako zdroj na výrobu elektriny 30 krajín, ale mnoho krajín z rozvojového sveta sa intenzívne o ňu zaujíma. Podľa Amana globálne využívanie jadrovej energie naďalej rastie, a to aj napriek havárii JE Fukušima-Daiiči v Japonsku pred šiestimi rokmi po ničivej vlne cunami.