Únia finančne podporila vývoj paliva pre reaktory typu VVER

0
32
Bude jadrová energia súčasťou európskej taxonómie?

Francúzska spoločnosť Framatome získala od Európskej únie príspevok 10 miliónov eur udelený v rámci programu Euroatomu pre výskum a vzdelávanie a jeho cieľom je rýchly a bezpečný vývoj a nasadenie palivového riešenia pre reaktory typu VVER.

Projekt SAVE (Safe and Alternative VVER European) pod záštitou francúzskej spoločnosti Framatome má za cieľ vyvinúť vhodné jadrové palivo pre 17 prevádzkovateľov jadrových elektrární s dizajnom VVER-440 v EÚ vrátane Slovenských elektrární. Do tejto skupiny sa radia napr. aj český ČEZ, fínsky Fortum či maďarský MVM Paks. Projekt má podporiť energetickú bezpečnosť a zmierniť riziká palivového dodávateľského reťazca.

V EÚ je v súčasnosti v prevádzke 19 reaktorov typu VVER. Ich dizajn pochádza z čias Sovietskeho zväzu a využíval sa najmä v krajinách, ktoré boli kedysi odkázané na dodávky ruského jadrového paliva. Týka sa to štyroch reaktorov typu VVER-1100 v Bulharsku a ČR a 15-tich reaktorov typu VVER-440 v ČR, Fínsku, Maďarsku a na Slovensku.

Bezpečnejšia diverzifikácia dodávateľov paliva

„Framatome víta toto financovanie EÚ, pretože sa ním uznáva naše úsilie a podporuje zrýchlenie vývoja, aby sme prispeli k diverzifikácii a bezpečnosti dodávok paliva pre reaktory typu VVER,“ povedal Lionel Gaiffe, senior výkonný viceprezident divízie Fuel Business Unit vo Framatome. „Sme jediným dodávateľom paliva, ktorý je schopný zaručiť 100-percentnú suverénnu európsku technológiu s úplným európskym dizajnom a produktom, výrobnými zariadeniami a dodávateľským reťazcom palivových komponentov umiestnených a prevádzkovaných v krajinách EÚ,“ dodal.

„Výskum a inovácie sú nevyhnutné pre strategickú sebestačnosť Únie. Jadrové palivo je toho príkladom. Program Euratomu pre výskum a odbornú prípravu poskytuje kľúčovú podporu nášmu priemyslu pri hľadaní spoľahlivého alternatívneho paliva pre reaktory v členských štátoch EÚ a na Ukrajine, ktoré doteraz potrebovali na prevádzku palivo z Ruska,“ povedala na margo podpory Iliana Ivanovová, komisárka EÚ pre inovácie, výskum, kultúru, vzdelávanie a mládež.

Nový projekt SAVE (Safe and Alternative VVER European) nadväzuje na projekt Accelerated Programme for Implementation of Secure VVER Fuel Supply (APIS) pod vedením Westinghouse, ktorý spustili v júli 2023 a dával si za cieľ vyvinúť dizajn bezpečného jadrového paliva pre technológiu VVER-440 a palivá novej generácie pre reaktory typu VVER-1000.

Viaceré reaktory VVER v EÚ – a 15 reaktorov na Ukrajine – postupne prechádzajú od využívania ruského jadrového paliva na palivá od alternatívnych dodávateľov ako sú Framatome či Westinhouse, aby si zaistili väčšiu diverzifikáciu dodávok.