Väčšina Čechov súhlasí s výstavbou jadrových reaktorov v Českej republike

Väčšina Čechov podporuje rozvoj nových jadrových zdrojov energie v krajine. Vyšlo to v najnovšom prieskume pre spoločnosť Westinghouse.

0
32
Atómová elektráreň Dukovany
Atómová elektráreň Dukovany. Foto: ČEZ

Podľa prieskumu spoločnosti NMS Market Research 59 % ľudí podporuje budúcu výstavbu veľkých jadrových blokov, pričom až 60 % by súhlasilo s výstavbou malých a stredných jadrových reaktorov vo svojom regióne. Vláda teraz rozhoduje o dodávateľovi nových jadrových blokov a uvažuje o výstavbe až štyroch reaktorov. Rozhodnutie by malo padnúť v priebehu leta. Zároveň uvažuje aj nad malými modulárnymi reaktormi.

Podľa prieskumu, ktorý agentúra uskutočnila na vzorke viac ako 1 000 respondentov pre spoločnosť Westinghouse, má jadrová energia v Českej republike dlhodobo silné postavenie. Jej využívanie podporuje približne 72 percent ľudí, zatiaľ čo proti nej sa vyjadrilo približne 14 percent respondentov, ukázal prieskum.

Jedným z hlavných dôvodov podpory výstavby je dôvera Čechov v spoľahlivosť jadrovej energie. V prieskume ju 46 percent respondentov označilo za najspoľahlivejší zdroj energie, nasledovala slnečná energia s 15 percentami a plyn s 13 percentami. Viac ako štvrtina Čechov vyzdvihla aj nízky vplyv jadrovej energie na životné prostredie.

Nejde len o nové konvenčné jednotky s vysokým výkonom, s ktorými má Česká republika dlhoročné skúsenosti. Podľa prieskumu má pomerne silnú podporu aj plánovaná výstavba malých a stredných jadrových reaktorov, ktoré by sa podľa súčasných vládnych plánov mali v budúcnosti tiež stať dôležitou súčasťou domáceho energetického mixu.

Hoci ide o novú technológiu, podľa prieskumu by výstavbu modulárneho reaktora vo svojom regióne podporilo až 60 percent Čechov. Problémom modulárnych reaktorov však zatiaľ môže byť nedostatok informácií o tejto technológii. Väčšina respondentov prieskumu nepoznala žiadneho výrobcu modulárnych reaktorov. V bezpečnosť novej technológie verilo 48 percent ľudí, zatiaľ čo 43 percent respondentov ju nevedelo posúdiť pre nedostatok informácií.

Veľká väčšina Čechov zároveň považuje za veľmi dôležité zabezpečiť silné zapojenie českého priemyslu do plánovanej výstavby jadrových elektrární. Pozitívne prínosy tohto kroku vyzdvihlo 85 percent ľudí. Vyzdvihovali najmä uplatnenie českých technológií, vytvorenie až 10 000 nových pracovných miest či zvýšenie referencií pre české firmy v podobných projektoch v zahraničí. Nezapojenie českých firiem do výstavby by vnímalo negatívne 78 percent Čechov. Prekážali by im napríklad nízka návratnosť peňazí vynaložených na projekty, zánik jadrového priemyslu v Česku alebo možné ohrozenie bezpečnosti prevádzky elektrární.

Česká republika má v súčasnosti šesť jadrových blokov v dvoch elektrárňach. Dva bloky, každý s výkonom približne 1 000 megawattov (MW), sa nachádzajú v Temelíne v južných Čechách. Štyri menšie bloky s výkonom 510 MW sú v Dukovanoch v Třebíčskom kraji. Počas leta vláda rozhodne o počte nových blokov a vyberie ich dodávateľov. Okrem nových konvenčných reaktorov pripravuje ČEZ aj výstavbu malých modulárnych reaktorov. Prvý z nich by mal byť postavený v Temelíne.