Valné zhromaždenie SNUS 2024

VZ SNUS a konferencia "Veteráni v jadre" sa tento rok uskutočnili v Častej papierničke.

0
1127
Účelové zariadenie Kancelárie NR SR, Častá – Papiernička.
Účelové zariadenie Kancelárie NR SR, Častá – Papiernička.

35. Valné zhromaždenie SNUS sa uskutočnilo 23.4.2024 v rekreačnom zariadení NRSR v Častej-Papierničke. Na druhý deň sa uskutočnila konferencia Veteráni v jadre. Videá z prezentácií sú k dispozícii na YouTube kanáli SNUS SK alebo @SNUSSK

Závery Valného zhromaždenia, odborné prednášky a konferenciu Veteráni v jadre si môžete pripomenúť stiahnutím prezentácií, ktoré nám poskytli prednášajúci.

Správa o činnosti (predseda SNUS – V. Slugeň)

Uznesenie VZ SNUS 2024

Odborné prednášky:

MHSR – Aktuálny pohľad na energetiku SR

Stratégia v oblasti výroby elektrickej energie do roku 2050 SE, a.s.

Ako napreduje projekt nového jadrového zdroja JESS, a.s.

Malé modulárne reaktory (projekt Phoenix, VUJE a.s.)

VUJE – Implementácia skúseností z jadrových nehôd na ponorkových a lodných reaktoroch do bezpečnosti prevádzky jadrových elektrární.

 

Konferencia „Veteráni v jadre“

1. Ing. Marián Štubňa, CSc. – Vyraďovanie jadrových blokov na Slovensku

2. Doc. RNDr. Denisa Nikodémová, PhD. – Aktuálne problémy radiačnej ochrany v medicíne

3. Prof. Ing. Tomáš Čechák, PhD. – Radón v českej a svetovej literatúre

4. Ing. Miroslav Lipár – Skúsenosti zo zakladania ÚJD SR, rekonštrukcia V1 a spúšťanie 1. bloku EMO 12

5. Ing. Vladimír Sládek – Postrehy z publikácie Svet atómu

6. Doc. Ján Haščík, PhD. – Celoživotné vzdelávanie jadrových odborníkov

 

Spoločná fotografia, fotografia WIN a Ocenení odborníci.