EDF rozvíja ďalšie spolupráce o jadrovej energii

Francúzska štátna spoločnosť EDF pokračuje v rokovaniach s priemyselnými podnikmi o možnosti uzatvorenia dlhodobých zmlúv na dodávku jadrovej elektriny.

0
42
Jadrová elektráreň Bugey, Francúzsko. Zdroj: EDF
Francúzska jadrová elektráreň Bugey. Zdroj: EDF

EDF musí v súčasnosti predávať pomerne veľkú časť svojej jadrovej výroby konkurenčným dodávateľom za pevne stanovenú cenu. Tento mechanizmus, známy ako ARENH, sa však má skončiť koncom budúceho roka. Čiastočne by ho tak mohli nahradiť priame dlhodobé zmluvy na dodávky elektriny z jadrových elektrární pre priemysel.

Podľa agentúry Argus spoločnosť EDF nedávno uzavrela päť dohôd o zámere uzavrieť dlhodobé zmluvy s energeticky náročným priemyslom. Tieto zmluvy predstavujú spolu objem viac ako 10 TWh ročne a budú trvať najmenej 10 rokov.

Od apríla tohto roku spoločnosť podľa webu uzavrela celkovo tri dohody o zámere uzavrieť dlhodobé zmluvy v oblasti jadrovej energetiky s rôznymi spoločnosťami. Medzi protistranami boli aj výrobca ocele ArcelorMittal a spoločnosť GravitHy, ktorá plánuje nízkoemisnú a udržateľnú výrobu železa a ocele.

„Stále sme ďaleko od maximálnej hodnoty (24TWh), ktorú sme chceli dosiahnuť, ale v kontexte nízkych cien niektorí hráči uprednostňujú strednodobé zmluvy,“ povedal na nedávnej konferencii Marc Benayoun, výkonný viceprezident francúzskej spoločnosti EDF.
Francúzske dlhodobé zmluvy o jadrovej energii, známe ako CAPN, sú určené pre energeticky náročné odvetvia. V tomto prípade však nie je rozhodujúcim faktorom to, či ich spoločnosti využijú, ale výška ich platieb za energiu v pomere k ich príjmom.

Podľa agentúry Argus napríklad štátny železničný prevádzkovateľ SNCF nemá nárok na tieto zmluvy, hoci spotrebuje približne 9 TWh elektrickej energie ročne. Prevádzkový riaditeľ spoločnosti však serveru povedal, že spoločnosť rokuje s EDF o možnom predĺžení zmlúv CAPN.