Európska komisia schválila dokončenie dvoch rumunských jadrových blokov

Európska komisia dala zelenú na dokončenie dvoch rumunských jadrových blokov vo výstavbe v elektrárni Cernavoda.

0
32
Cernavoda
Jadrová elektráreň Cernavoda v Rumunsku. Zdroj: Wikipedia

Dokončením blokov, ktoré pochádzajú z prvej polovice 80. rokov, by sa výrobná kapacita krajiny zvýšila približne o 1 300 MW. Prevádzkovateľ očakáva, že bloky CANDU-6 budú uvedené do prevádzky koncom roka 2030 a v roku 2031.

Rumunská energetická spoločnosť Nuclearelectrica oznámila, že od Európskej komisie dostala kladné stanovisko k dostavbe dvoch blokov vo výstavbe v elektrárni Cernavoda. Dcérska spoločnosť Nuclearelectrica Energonuclear predložila informácie o dokončení blokov 3 a 4 v máji minulého roka. Podľa Komisie je kladné stanovisko výsledkom analýzy informácií poskytnutých rumunskou stranou, návštev elektrárne a 13 mesiacov trvajúcich technických diskusií.

„Pozitívne stanovisko Európskej komisie je potvrdením nášho záväzku k technickej dokonalosti a jadrovej bezpečnosti. Teší nás tento významný pokrok a sme presvedčení, že projekt blokov 3 a 4 v Černavode rozhodujúcim spôsobom prispeje k energetickej bezpečnosti a udržateľnosti Rumunska,“ povedal Cosmin Ghita, generálny riaditeľ spoločnosti Nuclearelectrica.

Dva ťažkovodné jadrové bloky CANDU-6, každý s výkonom 706 MW (brutto) a 655 MW (netto), sú navrhnuté tak, aby Rumunsku pomohli dosiahnuť nízkouhlíkovú výrobu elektriny a klimatické ciele. Dokončenie dvoch jadrových blokov umožnil zákon, ktorý rumunská vláda schválila v marci minulého roka. V novom zákone sa stanovuje aj podpora pre nové bloky na základe zmluvy o rozdiele.

35-ročná stavebná prestávka

Výstavbu jedinej rumunskej jadrovej elektrárne Cernavoda začali inžinieri v roku 1982 (blok 1). Až do roku 1987 sa potom každý rok s výnimkou roku 1986 začínala výstavba jedného nového bloku. Z celkového počtu 5 blokov však výstavba pokračovala nepretržite len na 1. bloku, ktorý bol uvedený do prevádzky koncom roka 1996, aj to so značným oneskorením. Rumunsko pozastavilo výstavbu blokov 2 až 5 v roku 1990. Iba blok 2 bol dokončený v roku 2007 so štvorročnou prestávkou vo výstavbe.

Krajina v posledných 20 rokoch aktívne rokovala o dokončení zvyšných troch blokov, napríklad s Ruskom a Čínou. Nakoniec sa však rozhodla pokračovať v dostavbe 3. a 4. bloku so známymi kanadskými blokmi CANDU-6. Projekt 5. bloku bol úplne zrušený z dôvodu nevhodných podmienok podložia v lokalite.

„Tím spoločnosti Nuclearelectrica je pripravený implementovať odporúčania Komisie a úspešne pokračovať v ďalších fázach projektu. Zároveň ďakujeme ministerstvu energetiky za jeho vytrvalé úsilie o urýchlenie rumunského jadrového programu. Ten zahŕňa rekonštrukciu prvého bloku a dokončenie tretieho a štvrtého bloku v Černavode a výstavbu malých modulárnych reaktorov,“ dodal Ghita.

Spoločnosť Nuclearelectrica odhaduje náklady na dokončenie blokov, ktoré sú v súčasnosti hotové na približne 15 %, na 7 miliárd eur. Podľa najnovších informácií ich spoločnosť plánuje uviesť do komerčnej prevádzky v rokoch 2030 a 2031.