Slovenka roka 2024 – nominácia

ALENA VANKOVÁ - pracovníčka EMO SE a.s., absolventka FEI STU je nominovaná v ankete SLOVENKA ROKA 2024

0
119

Alena Vanková je absolventkou Fakulty elektrotechniky a informatiky, inžinierskeho študijného programu Jadrová energetika, ktoré ukončila s vyznamenaním v roku 2009. Svoju diplomovú prácu vypracovala na tému Výpočet kritickosti  reaktora VVER-440  pod vedením Doc. Jána Haščíka na Ústave jadrového a fyzikálneho inžinierstva. Už počas svojho štúdia na fakulte prejavila výdrž, trpezlivosť, túžbu po poznatkoch a schopnosť viesť, ktoré spolu s veľkým pracovným nasadením zhodnotila po štúdiu v jadrovej elektrárni Mochovce.

Vďaka dobrým znalostiam zo štúdia a osobnostným črtám  ako je rozvaha a výborné logické uvažovanie sa za krátku dobu vypracovala z pozície operátora sekundárneho okruhu až na vedúceho reaktorového bloku. Stala sa jednou z prvých troch žien priamo zodpovedných za bezpečnosť a prevádzku jadrového reaktora na Slovensku. Alena neskôr zastávala funkciu vedúcej jadrovej bezpečnosti a v súčasnosti pracuje ako manažérka riadenia prevádzky Atómovej elektrárne Mochovce a má na starosti dva jadrové bloky.

Alenka pôsobí v Slovenskej nukleárnej spoločnosti od čias svojho štúdia (r. 2007), kedy sa stala členkou sekcie mladej generácie SNUS a v súčasnosti patrí do sekcie Ženy v jadre. Alenku poznáme ako mladú, šikovnú, priateľskú a cieľavedomú ženu, ktorá sa nebojí výziev a ide si za svojim snom – kariérou v jadrovej energetike. Tešíme sa z jej úspechov a sme na ňu hrdí. Podporujeme jej nomináciu v ankete Slovenka roka 2024 a vyzývame Vás k hlasovaniu za ňu. Môžete tak prejaviť podporu ženskej sile, ľudskej  pracovitosti a dôležitosti technických odborov ktoré Alenka predstavuje.

Prosím pošlite jej hlas cez online stránku: https://www.slovenkaroka.sk/hlasovanie/