Reaktor Ikata 2 s inštalovaným elektrickým výkonom 538 MW bol spustený v marci 1988. V roku 2012 bol odstavený v rámci plánovanej každoročnej odstávky. Spoločnosť Shikoku však následne oznámila, že ho už opätovne spustiť neplánuje, nakoľko rozsah nutných úprav a náklady spojené s modernizáciou 40-ročného bloku už nie sú pre firmu ekonomicky výhodné. Elektráreň by sa musela vtedy čo najrýchlejšie prispôsobiť aktualizovaným japonským bezpečnostným štandardom.

Prevádzkovateľ predložil program trvalého vyradenia z prevádzky v roku 2018. Po preskúmaní, ktoré zahŕňalo sedem verejných vypočúvaní, zverejnil národný regulátor súhlas so všetkými ďalšími potrebnými krokmi.

Štyri fázy vyraďovania

Celý proces vyraďovania bloku Ikata 2 by mal trvať zhruba 40 rokov a bude rozdelený na štyri fázy.

Prvá fáza

Nasledujúcich 10 rokov bude v Japonsku prebiehať príprava reaktora na postupné rozobratie. Ráta sa aj s vyvezením všetkého jadrového paliva a vyhodnotením radiačnej situácie. Celkovo pôjde o 316 použitých palivových súborov určených na prepracovanie a 102 čerstvých kaziet, ktoré budú vrátené späť výrobcovi.

Druhá fáza

Ďalšia časť by mala trvať asi 15 rokov. Odborníci sa v nej zamerajú na demontáž pomocných zariadení reaktora a ďalších hlavých komponentov a strojov.

Tretia fáza

Tretia fáza je plánovaná na 8 rokov. V priestore prebehne napríklad aj demontáž reaktorovej nádoby.

Štvrtá fáza

V posledných krokoch prebehne demolácia všetkých ostatných pridružených budov a príprava plochy pre ďalšie možné využitie.

Prvý blok jadrovej elektrárne Ikata bol odstavený s miernym predstihom v roku 2011. Spoločnosť sa tak rozhodla po prepočítaní nákladov na investície s cieľom ďalšej bezpečnej prevádzky. Tie by údajne presiahli 1,5 miliárd dolárov. Aj pri tomto projekte sa počíta so 40-ročným priebehom jeho dokončenia.