Británia ide už viac ako týždeň bez uhlia. Kľúčovú rolu zohráva jadrová energia

0
450

Veľká Británia už celý týždeň „ide“ bez použitia uhlia na výrobu elektriny po prvýkrát v modernej histórii. Nízkouhlíková výroba, ktorá zahŕňa jadrovú energiu, predstavuje 49,6% dodávok. Je to britský rekord pre čistú elektrickú energiu.

Národný prevádzkovateľ elektrizačnej sústavy (National Grid Electricity System Operator, ESO) uviedol 8. mája 2019, že o 13:24 britský elektrický systém bol bez uhlia už 168 hodín, niečo, čo predpovedá, že sa stane štandardom v blízkej budúcnosti.

Bezuhlíkové obdobie môže byť pravidelné

Riaditeľ ESO Fintan Slye povedal, že ak do energetického systému príde viac energie z obnoviteľných zdrojov, bezuhlíkové obdobia budú pravidelným javom.

„Sme presvedčení, že do roku 2025 budeme schopní plne prevádzkovať elektrickú sústavu Veľkej Británie s nulovým obsahom uhlíka.“

Koniec uhlia v Spojenom kráľovstve 2025

Spojené kráľovstvo (UK)  má do roku 2025 postupne ukončiť využívanie uhlia, čo by pomohlo nárastu obnoviteľných zdrojov energie, napríklad veternej energie na mori. UK má len šesť zvyšných elektrární spaľujúcich uhlie, ktoré v súčasnosti slúžia predovšetkým ako záložný zdroj energie v čase špičkového dopytu alebo pri strate dodávok z iných zdrojov.

Plyn, jadro a veterné elektrárne teraz poskytujú viac energie do rozvodnej siete, čo je prudká zmena od začiatku tohto desaťročia, keď uhlie bolo stále jedným z primárnych zdrojov výroby elektrickej energie v UK.

Podľa údajov Medzinárodnej agentúry pre atómovú energiu poskytuje 15 komerčných jadrových elektrární v Británii. približne 17,7% elektrickej energie v krajine.