Británia potvrdzuje jadro ako čistú energiu

0
82
Hinkley Point C - výstavba 2 blokov EPR

Vláda Spojeného kráľovstva označila jadrovú energiu za spôsob ako pomôcť krajine dosiahnuť štvornásobný nárast čistej elektrickej energie potrebný na dosiahnutie jej čistého nulového cieľa. Jej dlho očakávaná Biela kniha o energetike, ktorá bola dnes zverejnená, poznamenáva, že obnoviteľné zdroje energie v súčasnosti tvoria viac ako jednu tretinu výroby elektriny, čo predstavuje nárast zo 7% v roku 2010, avšak „pri budovaní na tomto základe“ musí krajina „ísť ďalej“.

Jadrová energia dodáva asi 16% elektrickej energie Spojeného kráľovstva, ale jej súčasná flotila reaktorov sa blíži ku koncu svojej životnosti. V roku 2016 vláda schválila zmluvy na prvú novú jadrovú elektráreň po mnohých rokoch – Hinkley Point C, ktorá pokryje 7% súčasnej spotreby elektriny v krajine. Priemysel čakal viac ako rok, kým vláda rozhodne o podpore plánovaného projektu Sizewell C, ako aj pre lokality Wylfa Newydd a Moorside.

Biela kniha (White Paper, Powering our Net Zero Future), ktorá hovorí o desaťbodovom pláne zelenej priemyselnej revolúcie, ktorý predstavil predseda vlády Boris Johnson minulý mesiac, stanovuje konkrétne kroky, ktoré vláda na seba vezme v nasledujúcom desaťročí na zníženie emisií z priemyslu, dopravy a budov o 230 miliónov ton, pričom zároveň podporuje státisíce nových ekologických pracovných miest. Rovnako to vychádza z Johnsonovho vyhlásenia spred dvoch dní, keď otvoril Summit o klimatických ambíciách, že vláda ukončí svoju priamu podporu pre sektor energie z fosílnych palív v zámorí.

S výnimkou elektrární Sizewell B a Hinkley Point C, ktorá je vo výstavbe, majú byť všetky existujúce britské jadrové elektrárne zatvorené do konca roku 2030. Vláda sa už zaviazala k odstráneniu uhlia z elektrického mixu najneskôr do roku 2025 a snáď už v roku 2024. Odstavovanú kapacitu bude potrebné nahradiť, aby bolo možné držať krok s existujúcim dopytom, ktorý by sa však mohol do roku 2050 zdvojnásobiť, uviedla vláda. Vďaka tomu by elektrina dovtedy mohla zabezpečovať viac ako polovicu konečného energetického dopytu, a to až zo 17% v roku 2019.

„Aj keď neplánujeme žiadne konkrétne technologické riešenie, môžeme rozoznať niektoré kľúčové vlastnosti výrobného mixu budúcnosti,“ uvádza sa v Bielej knihe. „Nízkonákladový systém s nulovými emisiami bude pravdepodobne pozostávať prevažne z vetra a slnečnej energie. Ak však máme zabezpečiť, že systém bude aj spoľahlivý, potom prerušované obnoviteľné zdroje energie musia byť doplnené technológiami, ktoré zabezpečujú energiu alebo znižujú dopyt, keď je vietor nefúka alebo slnko nesvieti. Dnes to zahŕňa jadrovú energiu, plyn so zachytávaním a ukladaním uhlíka a flexibilitu zabezpečovanú batériami, odozvou na strane dopytu, prepojeniami a krátkodobou disponibilnou výrobou poskytujúcou špičkovú kapacitu, ktorú je možné podľa potreby prispôsobovať.“

Vládny cieľ 40 gigawattov veternej energie na mori do roku 2030 ráta dovtedy aj s podporou na využitie najmenej jedného energetického projektu so zachytávaním uhlíka a bude sa usilovať o zaradenie najmenej jedného veľkokapacitného jadrového projektu do bodu Konečného rozhodnutia o investíciách (KRI) do konca tohto mandátu parlamentu, v roku 2024.

„Zostaneme otvorení aj ďalším projektom, ak jadrový priemysel preukáže, že je schopný znížiť náklady a dokončiť projekty načas a podľa rozpočtu,“ píše sa v Bielej knihe. „Očakávame, že tento sektor splní cieľ, ktorý si stanovil v našej dohode o jadrovom sektore zverejnenej v roku 2018, a to znížiť do roku 2030 náklady výstavby nových jadrových blokov o 30%,“ dodáva.

„Získať dostatok súkromného kapitálu na financovanie jadrovej elektrárne je náročné vzhľadom na značné investície potrebné na to, aby sa developer dostal do KRI. Pri zvažovaní možností financovania budeme skúmať potenciálnu úlohu vládnych financií počas výstavby, ak bude zrejmá hodnota za peniaze pre spotrebiteľov a daňových poplatníkov.“

Vláda okrem toho poskytne až 385 miliónov GBP do Pokrokového jadrového fondu, z čoho 215 miliónov GBP bude investovaných do vývoja domáceho dizajnu malého modulárneho reaktora (SMR), od ktorého sa očakáva, že uvoľní až 300 miliónov GBP spolufinancovania zo súkromného sektoru. Zvyšných 170 miliónov GBP poputuje na výskumný a vývojový program pre pokročilé modulárne reaktory (AMR).

Vláda tiež investuje ďalších 40 miliónov GBP do rozvoja regulačných rámcov a podpory dodávateľského reťazca vo Veľkej Británii, aby pomohla uviesť technológie AMR na trh. Ako prvý a hlavný záväzok programu otvorí v roku 2021 hodnotenie generických projektov technológií SMR.

„Podpora rozvoja nášho dodávateľského reťazca v súčasnosti zvýši naše šance na získanie pôvodných odborných znalostí schopných viesť svet vo vývoji jadrových technológií budúcnosti – SMR a AMR – globálny trh, ktorého hodnota sa odhaduje na približne 250 až 400 miliárd GBP do roku 2035,“ píše sa v Bielej knihe.

Cieľom je vyvinúť dizajn SMR a postaviť demonštračný AMR do začiatku 30. rokov 20. storočia.

Vláda tiež chce do roku 2040 postaviť komerčne životaschopnú fúznu elektráreň a už zaviazala viac ako 400 miliónov GBP na nové britské programy jadrovej syntézy. Očakáva sa, že sférický tokamak na výrobu energie (STEP) bude prvou elektrárňou s kompaktnou fúziou na svete, ktorý sa vo Veľkej Británii postaví do roku 2040. Začiatkom tohto mesiaca zverejnil program STEP otvorenú výzvu pre komunity v celej Veľkej Británii, aby sa uchádzali o hostiteľskú lokalitu pre toto zariadenie.

Zdroj: World Nuclear News, 14. december 2020

Link: UK confirms status of nuclear as clean energy : Nuclear Policies – World Nuclear News (world-nuclear-news.org)