Podiel jadra na výrobe energie by do roku 2040 mohol stúpnuť na 15%

0
393
Celosvetový podiel jadrových zdrojov by sa do roku 2040 mohol zvýšiť o 5%

Jadrová energia by mohla mať do roku 2040 podiel 15% v globálnom energetickom mixe, čo predstavuje nárast o približne 5%, uvádza sa v správe piatich medzinárodných agentúr. Podľa „scenára udržateľného rozvoja“ nízkouhlíkové zdroje zdvojnásobia svoj podiel v energetickom mixe na 40% v roku 2040, využijú sa všetky možnosti zlepšenia efektívnosti, spotreba uhlia sa okamžite zníži a spotreba ropy dosiahne vrchol krátko potom.

Scenár by zahŕňal zavedenie politických cieľov, ako je všeobecný prístup k moderným energetickým službám do roku 2030, podstatné zníženie znečistenia ovzdušia, ktoré spôsobuje smrť a choroby a prijatie opatrení na boj proti zmene klímy.

Podľa Medzinárodnej agentúry pre atómovú energiu (MAAE) bol globálny podiel jadra na výrobe v roku 2016 oveľa menej ako 10%.

Celková výroba elektrickej energie na svete bola 24 816 TWh a jadrová výroba bola 2 477 TWh.

Svet nesmeruje k splneniu globálnych energetických cieľov do roku 2030, ale v určitých oblastiach sa dosiahol skutočný pokrok, najmä rozšírenie prístupu k elektrickej energii v najmenej rozvinutých krajinách a priemyselná energetická účinnosť.

Podľa správy jedna miliarda ľudí – alebo 13% svetovej populácie – stále žije bez elektriny. Subsaharská Afrika a stredná a južná Ázia sú naďalej oblasťami sveta s najväčšími deficitmi prístupu k elektrine. Takmer 87% ľudí bez elektriny na svete žije vo vidieckych oblastiach.

Od roku 2015 získal svet 17,5% celkovej konečnej spotreby energie z obnoviteľných zdrojov, z čoho 9,6% predstavujú moderné formy obnoviteľných zdrojov energie, ako je geotermálna energia, vodná energia, slnečná energia a veterná energia. Zvyšok je tradičné využitie biomasy (ako palivové drevo a drevené uhlie).

Na základe súčasných politík sa očakáva, že podiel energie z obnoviteľných zdrojov dosiahne do roku 2030 iba 21%, pričom podiel moderných obnoviteľných zdrojov sa zvýši na 15% a nedosiahne sa výrazné zvýšenie požadované klimatickými cieľmi.