Čínsky rýchly experimentálny reaktor prešiel dôležitou skúškou

Operátori dokončili skúšku manuálneho odstavenia rýchleho experimentálneho reaktora z plného výkonu. Táto skúška znamená koniec testov spúšťania na rôznych výkonových hladinách.

0
129
Division of Nuclear Security staff
Division of Nuclear Security staff. Zdroj: Dean Calma / IAEA

Operátori experimentálneho rýchleho reaktora (CEFR) v Čínskom inštitúte pre atómovú energiu v blízkosti Pekingu vykonali test manuálneho odstavenia reaktora z výkonu 100 %. Uviedla to China National Nuclear Corporation (CNNC). Predstavitelia spoločnosti potvrdili, že táto skúška overila, či reaktor spĺňa konštrukčné požiadavky za stabilných podmienok a očakávaných prechodných prevádzkových podmienok. Ide o konečnú fázu testov spúšťania na rôznych výkonových hladinách.

CEFR je prvý čínsky rýchly reaktor, ktorý bol 21. júla 2011 pripojený k rozvodnej sieti pre nekomerčnú prevádzku. Je chladený rýchlym sodíkom a vie dosiahnuť tepelný výkon 65 MW. Na svoj chod využíva vysoko obohatený urán z Ruska. Kritický stav dosiahol prvýkrát v júli 2010. Projektový tepelný a elektrický výkon bol prvýkrát zaznamenaný v roku 2014. Nasledovali rozšírené skúšky vykonávané väčšinou pri nižšom výkone. Toto obdobie sa skončilo prevádzkou pri plnom výkone po dobu 40 dní a testom manuálneho odstavenia reaktora z plného výkonu.

Cieľom projektu je poskytnúť Číne skúsenosti s dizajnom, výstavbou a prevádzkou rýchleho reaktora. Reaktor bude kľúčovým nástrojom na testovanie a výskum komponentov a materiálov, ktoré sa majú použiť v následných rýchlych reaktoroch.

Záujem o rýchle reaktory neustále rastie

Medzinárodná agentúra pre atómovú energiu potvrdzuje, že od ich vzniku v roku 1960 celosvetový záujem o rýchle reaktory rastie, pretože môžu poskytovať účinnú, bezpečnú a udržateľnú energiu. Ich uzavretý palivový cyklus môže pomôcť v znížení zaťaženia jadrovým odpadom. Viacerí odborníci tiež veria, že sa môžu stať pevnou súčasťou energetického mixu.

Rýchle spektrum neutrónov umožňuje takýmto reaktorom značne zvýšiť energetický výnos z prírodného uránu v porovnaní s tepelnými reaktormi. Toto vysoké využitie paliva by dokázalo predĺžiť jadrové programy na tisíce rokov a poskytnúť významné zlepšenia v nakladaní s jadrovým odpadom. Aj z týchto dôvodov sa rýchle reaktory vyvíjajú už niekoľko desaťročí hneď v niekoľkých krajinách, predovšetkým ako množivé reaktory a v posledných rokoch aj ako vysokovýkonné spaľovače odpadu.

Na vnútroštátnej a medzinárodnej úrovni sa vyvíjajú rýchle reaktory chladené sodíkom, olovom a bizmutom alebo plynom. Koncept rýchleho reaktora chladeného roztavenými soľami sa považuje za dlhodobú alternatívu.