Ženy v jadre navštívili Mochovce

Ženy v jadre sa teda po dlhšej prestávke zapríčinenej pandémiou Covid-19 konečne mohli osobne stretnúť a vymeniť si skúsenosti s dámami, ktoré na Slovensku šíria osvetu o jadrovej energii a ionizujúcom žiarení.

0
330

Členky medzinárodného združenia Women in Nuclear – Ženy v jadre – v piatok 5. augusta zavítali na Slovensko a pozreli si priestory JE Mochovce a infocentra Energoland. Združenie zastrešované Medzinárodnou agentúrou pre atómovú energiu (MAAE) má, ak rátame aj národné a pridružené organizácie, približne 35-tisíc členiek zo 129 krajín. Členky Women in Nuclear pôsobia aktívne v oblasti jadrovej energetiky a aplikácie zdrojov ionizujúceho žiarenia. U nás toto združenie pôsobí pod hlavičkou Slovenskej nukleárnej spoločnosti ako sekcia WIN Slovensko.

Jej kľúčovým poslaním je objektívne informovať verejnosť o mierovom využití jadrovej energie a ionizujúceho žiarenia na odborných konferenciách, podujatiach popularizujúcich vedu a techniku, ale taktiež do tejto problematiky zasväcujú aj mladšiu generáciu na školách.

Ženy z rôznych kútov sveta privítal v Mochovciach Martin Mráz, riaditeľ závodu, následne im činnosť slovenskej sekcie WIN predstavila Miriam Holotová, špecialistka bezpečnosti zo Slovenských elektrární. Po prehliadke jadrovej elektrárne, ktorou ich fundovane sprevádzala vedúca jadrovej bezpečnosti Alena Vanková, sa delegácia zoznámila aj so zábavno-vzdelávacím centrom Energoland, ktoré je hneď vedľa elektrárne.

„Mali sme záujem vidieť Mochovce a ukázali nám aj Energoland. Boli sme veľmi príjemne prekvapené inovatívnym a moderným vybavením ako v Energolande, tak aj v atómovej elektrárni,“ povedala Nikoleta Morelová, členka Výkonného výboru WIN Global.

Delegáciu tvorili ženy z Číny, Egypta, Francúzska, Holandska, Mexika, Nemecka, Rakúska, USA, a samozrejme, aj zo Slovenska. Súčasťou takmer celkom dámskeho kolektívu bol aj Brian Bales, koordinátor medzinárodného jadrového informačného systému v MAAE.

Ženy v jadre sa teda po dlhšej prestávke zapríčinenej pandémiou Covid-19 konečne mohli osobne stretnúť a vymeniť si cenné skúsenosti s dámami, ktoré na Slovensku šíria osvetu o jadrovej energii a ionizujúcom žiarení.