Estónsko sa priblížilo k jadru: Poslanci predložili návrh novej rezolúcie

Estónski poslanci predložili v parlamente návrh rezolúcie, ktorá potenciálne umožní hlasovanie za prijatie jadrovej energie v krajine. Podľa estónskej tlačovej agentúry ERR by sa malo uskutočniť do polovice júna.

0
31
Estónsko určilo štyri potenciálne lokality pre prvú jadrovú elektráreň
V apríli sa začala parlamentná diskusia o rozvoji jadrovej energie v Estónsku.

Dokument, ktorý predložilo 55 poslancov, odštartuje prípravy na prijatie jadrovej energetiky a vytvorenie legislatívneho rámca pre program jadrovej energetiky v krajine. Návrh je založený na analýze vykonanej vládnou pracovnou skupinou pre jadrovú energiu v rokoch 2021 až 2023, ktorá dospela k záveru, že prijatie jadrovej energie v Estónsku je realizovateľné.

Návrh uznesenia obsahuje zákon o jadrovej energetike a bezpečnosti – s plánmi v prípade potreby zmeniť a doplniť existujúcu legislatívu – zriadenie jadrového dozoru a rozvoj sektorových kompetencií. Dôvodová správa k návrhu uznesenia okrem toho vymenúva výzvy, ktoré by prijatie jadrovej energetiky prinieslo. Nájdeme tu napríklad vzdelávanie kvalifikovanej pracovnej sily, manipuláciu a skladovanie použitého jadrového paliva a havarijnú pripravenosť, uvádza správa ERR.

V dôvodovej správe k návrhu sa uvádza, že jadrová energia by poskytla kontrolovateľnú a nepretržitú výrobnú kapacitu, ktorá by vyrovnala výkyvy výroby z obnoviteľnej energie. To by Estónsku pomohlo dosiahnuť cieľ klimatickej neutrality a zabezpečilo by dlhodobo stabilnú a dostupnú cenu elektriny.

Ďalšie fázy jadrovej energie v Estónsku

Podľa návrhu uznesenia medzi ďalšie fázy potenciálneho prechodu Estónska na jeho jadrovú energetickú budúcnosť patrí schválenie legislatívy na vytvorenie jadrového dozoru a prijatie zákona o jadrovej energii a bezpečnosti. Návrh obsahuje klauzulu, že dopady a riziká spojené so zavedením jadrovej energie sa posudzujú v každom bode rozhodovania.

To znamená, že ak je jeden z nich negatívny, alebo ak sa objavia nové okolnosti, ktoré majú vplyv na prijatie jadrovej energie, parlament sa môže rozhodnúť ukončiť alebo dočasne pozastaviť proces prijímania jadrovej energie, uvádza správa ERR.

V súčasnosti estónska klimatická stratégia zahŕňa plány na štyri malé modulárne reaktory. Predchádzajúca správa vládnej pracovnej skupiny uviedla, že prvý blok by mohol byť funkčný do roku 2035. V apríli sa začala parlamentná diskusia o rozvoji jadrovej energie v Estónsku.

Zdroj z estónskej vlády 29. apríla uviedol, že v parlamente sa pravdepodobne začne konanie o vyhlásení, ktoré poskytne právny rámec pre program jadrovej energie v Estónsku. Reelika Runel, vedúca jednotky pre radiáciu a jadrovú energiu na estónskom ministerstve pre klímu, citovala EER 29. apríla, že Estónsko „musí byť schopné poskytnúť aspoň 1 200 MW riadenej výrobnej kapacity, ktorá je šetrná ku klíme v rovnakom čase. Výstavba jadrovej elektrárne by určite bola jedným zo spôsobov, ako dosiahnuť tieto ciele.“