Európske krajiny potvrdili malé množstvo rádioaktívneho jódu v atmosfére

0
335

V ovzduší niekoľkých európskych krajín bolo v januári 2017 zistené malé množstvo rádioaktívneho jódu, uviedol vo svojom vyhlásení z 20. februára 2017 fínsky Úrad pre radiačnú a jadrovú bezpečnosť (STUK).

Dozimetre vo Fínsku, Nórsku, Poľsku, Českej republike, Nemecku, Francúzsku a Španielsku detegovali malé množstvo izotopu jódu-131, uvádza sa vo vyhlásení. STUK uviedol, že zaznamenané množstvo jódu 131 v atmosfére vo Fínsku je „veľmi malé, ale zistiteľné“.

Podobne nízke hodnoty namerali aj v ostatných krajinách, kde jód detegovali, spomedzi nich bola najvyššia koncentrácia v Poľsku.  Aj tie hodnoty sú však „príliš ďaleko“ od koncentrácií, ktoré by mohli mať vplyv na ľudské zdravie.

„Naměřené hodnoty na území ČR se pohybují v řádu mikroBq a v žádném případě v tomto množství nemohou ohrožovat zdraví lidí. Pozornost by z tohoto pohledu vyvolaly hodnoty až milionkrát vyšší.“

Státní úřad pro jadernou bezpečnost

Francúzsky Ústav pre radiačnú ochranu a jadrovú bezpečnosť (IRSN) povedal začiatkom februára, že predbežné správy ukázali, že jód bol prvýkrát nájdený v druhom januárovom týždni 2017 v severnom Nórsku. Jód-131 má krátky polčas rozpadu, čo znamená, že jeho únik boli pravdepodobne spôsobený relatívne nedávno. Pôvod jódu zostáva neznámy.

Izotop jódu-131 sa používa na lekárske účely a vyrába sa v mnohých krajinách. Jód-131 sa vzniká v jadrových reaktoroch ako štiepny produkt a je tiež používaný ako indikátor v priemysle ťažby ropy.