Francúzsko predlžuje životnosť reaktorov, zvyšovať sa ide aj bezpečnosť

Francúzsky regulačný orgán pre jadrovú bezpečnosť stanovil podmienky pre ďalšiu prevádzku reaktorov spoločnosti EDF s výkonom 900 MWe po 40. roku ich fungovania. Regulátor sa domnieva, že plánované opatrenia zaistia bezpečnosť blokov na ďalších desať rokov.

0
67
EDF - Paluel NPP
JE Paluel, Francúzsko

Spoločnosť EDF prevádzkuje vo Francúzsku tlakovodné reaktory troch rôznych druhov. 32 prevádzkovaných blokov s reaktormi s výkonom 900 MWe začalo svoju komerčnú prevádzku medzi rokmi 1977 až 1988. Regulačný orgán pre jadrovú bezpečnosť preskúmava všetky francúzske jadrové reaktory každých 10 rokov. Práve štvrtý pravidelný prieskum má špecifický význam, nakoľko hypotéza životnosti prijatá vo fáze návrhov spomínaných reaktorov bola 40 rokov. Aby sa v prevádzkovaní dalo pokračovať aj ďalej, bude potrebná aktualizácia konštrukčných štúdií alebo výmena komponentov.

23. februára vydal Francúzsky regulačný orgán pre jadrovú bezpečnosť rezolúciu, ktorá predpisuje vykonanie hlavých zlepšení bezpečnosti naplánovaných spoločnosťou EDF spolu s ďalšími opatreniami, ktoré sa považujú za dôležité pre dosiahnutie cieľov prieskumu bezpečnosti. Rezolúcia sa týka všetkých reaktorov rady 900 MWe.

S vekom zvýšia aj bezpečnosť

Nové opatrenia budú zahŕňať overovanie zhody reaktorov s ich referenčným systémom a zlepšovanie ich schopnosti odolávať závažnejším útokom vnútorného alebo vonkajšieho pôvodu. Úpravy tiež obmedzia rádiologické dôsledky nehôd bez roztavenia jadra. Ďalej sa budú vylepšovať opatrenia na zvládanie náhodných alebo agresívnych situácií ovplyvňujúcich bazény pre skladovanie použitého paliva na blokoch.

Vylepšenia a opatrenia budú aplikované na každý reaktor individuálne počas štvrtého pravidelného preskúmavania bezpečnosti, ktoré má prebiehať do roku 2031. Prieskumy vždy zohľadnia špecifické aspekty každého zariadenia.

Francúzsky regulačný orgán pre jadrovú bezpečnosť sa domnieva, že opatrenia plánované spoločnosťou EDF v kombinácii s opatreniami predpísanými regulátorom otvárajú vyhliadky na prevádzku týchto reaktorov na ďalších desať rokov.

Regulačný orgán požaduje, aby EDF každoročne podávala správy o opatreniach, ktoré vykoná, o priemyselnej kapacite spoločnosti a jej externých dodávateľoch, aby sa všetky úkony vykonali v stanovených lehotách. Všetky informácie majú byť verejne dostupné, čím sa má zabezpečiť bezproblémový priebeh predlžovania životnosti.