Francúzsko začína informačnú kampaň o rozšírených jadrových zónach

0
58
Francúzsko

Francúzsko začalo informačnú kampaň a pripravuje sa na preventívnu distribúciu jódových tabliet pre obyvateľov po rozhodnutí o rozšírení bezpečnostného okruhu okolo jadrových elektrární z 10 na 20 km. Vyhlásil to orgán jadrového dozoru ASN.

Dotknutým obyvateľom bol zaslaných 2,2 milióna listov v 1063 obciach – potvrdzujúcich ich zaradenie do rozšírených zón, známych ako „oblasti plánovania“ alebo „IPP“. Distribúcia jódových tabliet sa začne v septembri.

ASN uviedol, že jadrová havária vo Fukušima-Daiiči v Japonsku v roku 2011 viedla orgány vo Francúzsku k preskúmaniu plánov ochrany. Rozšírenie IPP nie je spojené so zvýšením rizika, ale zlepšuje informovanosť, ochranu obyvateľov a schopnosť organizácií pre krízové riadenie reagovať.