Stenčenie steny v častiach potrubí používaných v čerpacích staniciach v 20 z 58 francúzskych komerčných jadrových elektrární (JE) bolo klasifikované ako incident úrovne 2 na Medzinárodnej stupnici jadrových a radiačných udalostí (INES) Medzinárodnej agentúry pre atómovú energiu (MAAE), ktorá pozostáva zo siedmych úrovní, uviedol vo vyhlásení francúzsky jadrový dozor ASN.

ASN minulý týždeň oznámil, že francúzsky štátny jadrový prevádzkovateľ EDF začal program opravy a zosilnenia potrubí po odhalení problému, ktorý spochybnil seizmickú odolnosť elektrární v prípade projektového zemetrasenia. Problém bol objavený na všetkých 58 blokoch, ale EDF 12. októbra 2017 povedala, že takéto zemetrasenie by mohlo viesť k zaplaveniu čerpacích staníc 20 blokov a strate obidvoch systémov chladiacej vody reaktora.

Z tých istých kontrol vyplynulo, že na ďalších deviatich reaktorových blokoch nemožno úplne stanoviť seizmickú odolnosť určitých potrubí, čo znemožňuje vylúčiť riziko zaplavenia čerpacích staníc a straty chladenia v prípade zemetrasenia. Na týchto blokoch je hodnotenie INES úrovňou 0 a prebiehajú práce na vystužovaní potrubí.

Na bloku Paluel-2, ktorý je v plánovanej predĺženej odstávke, prebieha kontrola. Na ostatných 28 reaktorových blokoch v krajine sa preukázalo, že neexistuje riziko zaplavenia.

Úroveň INES 2 bola klasifikovaná na blokoch:

  • Belleville-1 a -2,
  • Cattenom-1, -2, -3 a -4,
  • Chinon B3 a B4
  • Cruas-1 a -4,
  • Dampierre-1, -2, -3 a -4,
  • Golfech-1 a -2,
  • Nogent-1 a -2,
  • St Laurent B1 a B2.