Holandský výskumný reaktor skoncoval s využívaním vysoko obohateného uránu

Ožarovanie terčov z vysoko obohateného uránu je často využívané pri výrobe špeciálnych rádioizotopov. Celosvetovo však čoraz viac rastie tlak na zníženie používania takto upraveného uránu. Najnovšie sa bez neho zaobíde aj holandský výskumný reaktor v meste Petten.

0
126
Výskumný jadrový reaktor v holandskom meste Petten
Výskumný jadrový reaktor v holandskom meste Petten. Foto: Tetzemann

Jadrová výskumná a konzultačná skupina NRG ukončila využívanie terčov vyrobených z vysoko obohateného uránu na výrobu rádioizotopov v holandskom výskumnom jadrovom reaktore v Pettene. Od roku 2006 je prevádzkovaný nízko obohateným jadrovým palivom, aby zariadenie predstavovalo minimálne riziko z hľadiska nárastu množstva jadrových materiálov. Donedávna bola však výroba izotopov pre belgických partnerov zaisťovaná využívaním terčov z vysoko obohateného uránu. Inštitút teraz predstavil nový chemický proces využívajúci nízko obohatený urán.

Zmena výrobného procesu rádioizotopu Mo-99

Skupina NRG a celosvetová medicínska spoločnosť zameraná na nukleárnu medicínu Curium zmenili výrobné procesy lekárskeho rádioizotopu Mo-99 (molybdénium-99).

„Ide o významný krok, nakoľko sa týkal celého výrobného reťazca, od nákupu vysoko obohatených terčov, ožarovanie, chemické spracovanie až po likvidáciu rádioaktívnych odpadov,“ vyhlásila skupina NRG.

Celosvetovo sa rádioaktívny izotop Mo-99 používa na viac ako 40 miliónov aplikácií ročne. Využívajú ho v diagnostike, onkológii, kardiológii či neurológii. Aplikuje sa pomocou ihly a ide o mierne rádioaktívnu kvapalinu.

Podľa skupiny NRG je reaktor v Pettene prvým európskym zariadením, ktoré prestalo využívať vysoko obohatený urán na výrobu Mo-99.

Výskumný jadrový reaktor v holandskom meste Petten
Výskumný jadrový reaktor v holandskom meste Petten. Foto: NRG

Výroba rádioaktívneho Mo-99 neprebieha len v jadrových reaktoroch. V januári tohto roku získala spoločnosť NorthStar povolenie na výrobu z vysoko koncentrovaného MO-98. Potrebu využívania rádiofarmák zdôraznil tiež riaditeľ Medzinárodnej agentúry pre atómovú energiu (MAAE).

Starnúci reaktor má už svojho nástupcu

Holandský jadrový reaktor HFR = High Flux Reactor je v prevádzke od septembra 1960. Za ten čas sa jeho využitie presunulo od testovania jadrových materiálov k základnému výskumu a produkcii lekárskych rádioizotopov. Má výkon 45 MW a dlhodobo dodáva približne 60 % európskeho a 30 % celosvetového dopytu po rádiofarmakách. Len v Holandsku ich každoročne využije približne 30-tisíc pacientov.

Nakoľko reaktor má už svoje roky, holandská vláda v roku 2012 schválila výstavbu náhradného zariadenia za starnúci reaktor. Nasledovník dostal meno Pallas a jeho spustenie sa očakáva už v roku 2024.