Jadrové palivo: diverzifikácia dodávateľov pre reaktory VVER-440

Päť členských štátov EÚ (Bulharsko, Česká republika, Fínsko, Maďarsko a Slovensko) prevádzkuje spolu 18 blokov VVER, ktoré sú na 100% závislé od dodávok ruských výrobcov paliva.

0
1158
Mochovce: Zavážanie paliva v jadrovej elektrárni. Zdroj: Slovenské elektrárne
Mochovce: Zavážanie paliva v jadrovej elektrárni. Zdroj: Slovenské elektrárne

Spoločnosť Westinghouse Electric Company a jej osem európskych partnerov v konzorciu dokončili projekt financovaný EÚ, ktorý pomôže dodávateľsky diverzifikovať jadrové palivo do ruských reaktorov VVER-440 v Európe.

Firma vo vyhlásení zo 14. marca 2018 uviedla, že konzorcium vyvinulo koncepčný dizajn paliva a určilo, ako sa môže obnoviť výrobný a dodávateľský reťazec, aby sa mohli vyrábať a prepravovať palivové kazety pre reaktory VVER-440. Konzorcium vytvorilo a overilo metódy na udeľovanie licencií a používanie nového dizajnu paliva.

„Tento projekt nás veľmi dobre pripravil na výrobu a dodávku paliva VVER-440 pre európske zariadenia a vytvoril tak životaschopnú alternatívu k dnešnému jedinému zdroju dodávok paliva,“ povedal Aziz Dag, viceprezident spoločnosti Westinghouse a jej riaditeľ pre severnú Európu.

Mnohé krajiny vo východnej Európe sa spoliehajú na jadrovú energiu a posilnenie ich energetickej bezpečnosti je strategicky veľmi dôležité.

Podľa spoločnosti Westinghouse päť členských štátov EÚ (Bulharsko, Česká republika, Fínsko, Maďarsko a Slovensko) prevádzkuje spolu 18 blokov VVER, ktoré sú na 100% závislé od dodávok ruských výrobcov paliva, predovšetkým od spoločnosti TVEL. Tieto reaktory zabezpečujú až 52% elektrickej energie v uvedených členských štátoch.

Spoločnosť Westinghouse vedie od septembra 2015 projekt European Supply of Safe Nuclear Fuel (ESSANUF).

Partneri konzorcia ESSANUF

VUJE (Slovensko)
ÚJV Řež (Česká republika)
Lappeenranta University of Technology (LUT, Fínsko)
Národné jadrové laboratórium (NNL, UK)
NucleoCon (Slovensko)

Národné vedecké centrum Charkov – Inštitút fyziky a technológie (Ukrajina)
Inštitút pre transuránové prvky Spoločného výskumného centra Európskej komisie (JRC-ITU)
Enusa Industrias Avanzadas (Enusa, Španielsko)