Jadrovým elektrárňam v New Jersey predĺžia podporu za bezemisnú výrobu elektriny

Rada pre verejné služby v New Jersey sa jednohlasne zhodla na predĺžení podpory jadrových elektrární Hope Creek a Salem. Obe tak môžu ďalšie tri roky čerpať certifikáty za bezemisnú výrobu elektriny, ktoré štátu pomôžu udržať kontrolu nad zvyšovaním emisií, stabilizovať elektrickú sieť a udržať pracovné pozície pre tisícku Američanov.

0
32
Jadrová elektráreň Hope Creek v New Jersey
Jadrová elektráreň Hope Creek v New Jersey. Foto: Nuclear Regulatory Commission - http://www.nrc.gov/reading-rm/photo-gallery/index.cfm?&cat=Nuclear_Reactors, Public Domain, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=3429441

Tri jadrové bloky prevádzkované spoločnosťou Public Service Enterprise Group (PSEG) boli v roku 2019 licencované podľa zákona o nulových emisiách, ktorý v New Jersey prišiel do platnosti rok predtým. Tento zákon umožňuje štátu uznať a kompenzovať spôsobilosť jadrových elektrární pri bezemisnej výrobe elektriny.

Licencia, ktorej hodnota je približne 300 miliónov dolárov, zaisťuje elektrárňam budúcu prevádzku. Jadro v New Jersey predstavuje viac ako 90 % bezemisnej výroby elektrickej energie a takmer 38 % celkovej výroby elektriny.

Rozhodnutie bolo prijaté aj s ohľadom na účasť akcionárov i širokej škále trhových síl. Medzi nimi bola aj úloha jadrovej energetiky pri napĺňaní ekonomických a environmentálnych cieľov štátu. Do záverečného hodnotenia boli premietnuté aj aspekty údržby elektrární a finančné dôsledky ich prípadného uzavretia.

Priority dnešného rozhodnutia boli zamerané na verejné zdravie a životné prostredie. Zaistili sme ním nezvýšené emisie v dôsledku uzavretia jadrových elektrární. Tým, že udržíme jadrové elektrárne v prevádzke, tiež potvrdíme stabilizáciu elektrickej rozvodnej siete v New Jersey. Okrem iného elektrárne prinášajú pracovné pozície pre 1000 obyvateľov a tým pomáhajú štátnej ekonomike v čase pandémie COVID-19.

– Joseph Fiordaliso
prezident Rady pre verejné
služby v New Jersey

Spoločnosť PSEG na konci minulého roku požiadala o trojročné predĺženie certifikátov, ktoré pôvodne pokrývali obdobie do roku 2022. Hlavným dôvodom žiadosti je zhoršovanie energetického trhu a pokles trhových cien na nižšiu hodnotu, ako sa pôvodne očakávalo.

Štát New Jersey uviedol zámer zachovať bezemisné zdroje energie a do roku 2050 zvýšiť ich zastúpenie na 100 %. Tieto ciele zverejnila spoločnosť PSEG v svojej hlavnej energetickej správe a v pláne o globálnom otepľovaní. Súčasný záver rozšírenia licencií nulových emisií pre jadrovú energetiku len odráža štátne snahy pri transformácii energetiky.

Inštalovaný výkon podporovaných jadrových elektrární v USA podľa jednotlivých štátov.
Inštalovaný výkon podporovaných jadrových elektrární v USA podľa jednotlivých štátov. Zdroj: U.S. Energy Information Administration

V jadrových blokoch v elektrárni Salem sa nachádzajú tlakovodné reaktory s celkovým inštalovaným výkonom presahujúcim 2400 MWe. Bloky sú v komerčnej prevádzke od roku 1977 a 1981, pričom ich prevádzkové licencie vypršia v rokoch 2036, resp. 2040. Jadrová elektráreň Hope Creek disponuje jedným varným reaktorom s výkonom 1240 MWe. Ten je v komerčnej prevádzke od roku 1986 s licenciou do roku 2046.

Program na podporu jadrových elektrární v Spojených štátoch už využíva päť štátov, a to New York, Illinois, Connecticut, New Jersey a Ohio. Cenové zvýhodnenie je založené na zavedení certifikátov bezemisnej výroby, ktoré majú odrážať aj environmentálne náklady emisií oxidu uhličitého.

Rozhodnutie zdôrazňuje silnú vedúcu pozíciu New Jersey pri riešení problematiky klimatických zmien a splnení agresívnych klimatických cieľov navrhnutých Bidenovou vládou.

– Maria Korsnick
prezidentka a generálna riaditeľka
US Energy Institute