Kanadská námorná doprava volá po dekarbonizácii: Priklonia sa k jadru?

Možno to na prvý pohľad tak nevyzerá, no námorná doprava patrí k popredným producentom emisií oxidu uhličitého. Kanadskí vedci preto hľadajú ekologickejšie riešenia. V hre je využívanie vodíka, ale aj jadrovej energie.

0
175
lodná doprava, loď
Kanada chce dekarbonizovať svoju lodnú dopravu.

Väčšinu veľkých nákladných lodí poháňajú aj naďalej fosílne palivá. Aj z tohto dôvodu patrí tento druh dopravy k veľkým znečisťovateľom nášho ovzdušia. Kanada sa však rozhodla svoju námornú flotilu modernizovať a momentálne prišli s dvoma riešeniami. Počítajú buď s využívaním vodíka, alebo jadrového reaktora.

Jadrové reaktory na mori sú už realitou, avšak z veľkej časti sa využívajú skôr na vojenské účely. Známou plávajúcou jadrovou elektrárňou slúžiacou na komerčné účely sa stal Akademik Lomonosov. Jeho púť a úspechy sledoval celý svet. Ďalšie známe projekty sú napríklad NS Savannah a nákladná loď Otto Hans. Americká vlajková loď NS Savannah bola poháňaná jadrovým reaktorom a jej hlavným cieľom bolo poukázať na možnosť využívania takejto technológie na mori.

Experti však vidia vo využívaní jadra v tejto oblasti hneď niekoľko problémov. Jedným z nich je problematika prijatia lode poháňanej jadrovým reaktorom v niektorých prístavoch a ďalším je napríklad potrebná vysoká kvalifikácia posádky, čo môže v konečnom dôsledku zvýšiť náklady na dopravu.

Bude námorná doprava skutočne bezemisná?

Touto otázkou sa začala zaoberať aj spoločnosť Transport Canada, ktorá je odhodlaná na dosiahnutie tohto cieľa vyvinúť nové technológie. Nedávno zadala nový projekt Kanadskému jadrovému laboratóriu, kde sa odborníci budú snažiť prísť s čo najlepším riešením na zníženie skleníkových emisií. Skúmať budú hneď niekoľko druhov palív, patriť bude medzi ne vodík, ale aj jadrové palivo.

V roku 2018 prijala Medzinárodná námorná organizácia počiatočnú stratégiu znižovania emisií skleníkových plynov z medzinárodnej lodnej dopravy o 50 % do roku 2050 v porovnaní s rokom 2008. Ich snahou je však tieto emisie eliminovať v lodnej doprave úplne.

Prostredníctvom programu financovania podporujeme projekty, ktoré pomáhajú znižovať znečistenie ovzdušia a množstvá skleníkových plynov z námornej dopravy. Naše partnerstvá s kanadskými spoločnosťami podporia nielen tieto zelené technológie, ale budú chrániť aj morské prostredie Kanady pre ďalšie generácie.

– Marc Garneau
kanadský minister dopravy