MAAE: Systémy hybridných jadrových obnoviteľných zdrojov by mohli výrazne znížiť emisie

0
107

Hybridný energetický systém kombinujúci jadrové a obnoviteľné zdroje energie môže výrazne znížiť emisie skleníkových plynov v porovnaní s konvenčnými fosílnymi palivami. Tento názor si vypočuli účastníci na stretnutí Medzinárodnej agentúry pre atómovú energiu (MAAE).

Takýto systém by tiež podporil kogeneráciu pre odsoľovanie morskej vody, výrobu vodíka, diaľkové vykurovanie, chladenie a iné priemyselné aplikácie, uviedla MAAE. Ďalší výskum a vývoj, zavedenie vhodných politík a trhových stimulov sú dôležité ďalšie kroky.

Dve hlavné možnosti nízkouhlíkovej energie sú jadrová energia a obnoviteľné zdroje energie, vrátane veternej, slnečnej, vodnej, geotermálnej energie, biomasy a morských technológií. Mnohé krajiny majú tieto zdroje energie vo svojom vnútroštátnom energetickom mixe, ale málo z nich preskúmalo možné synergie medzi nimi.

Jadrové a obnoviteľné hybridné energetické systémy sú integrované zariadenia, zložené z jadrových reaktorov, výroby energie z obnoviteľných zdrojov a priemyselných procesov, ktoré môžu súčasne riešiť potrebu flexibility siete, znižovania emisií skleníkových plynov a optimálne využívať investičný kapitál.

Jadrová energia môže poskytovať flexibilnú prevádzku založenú na dopyte po energii, zatiaľ čo obnoviteľné zdroje energie, ako je veterná a slnečná energia, sú prerušované. Plnením funkcie vyrovnávania dodávky prostredníctvom takejto flexibilnej prevádzky, známej aj ako sledovanie záťaže, môže jadrová energia zvýšiť účinnosť obnoviteľných zdrojov energie.