Celosvetový potenciál jadrovej energetiky do roku 2050 zostáva vysoký, aj keď sa očakáva, že jeho rozšírenie v nasledujúcich rokoch sa podľa Medzinárodnej agentúry pre atómovú energiu (MAAE) spomalí. V dokumentoch zverejnených 4. októbra 2017 agentúra uviedla, že vysoké prognózy budúcej výroby elektrickej energie v jadrových elektrárňach naznačujú nárast z úrovne roku 2016 o 42% v roku 2030, o 83% v roku 2040 a o 123% v roku 2050.

Avšak nízke prognózy naznačujú, zníženie kapacity o 12% v roku 2030 a 15% v roku 2040, kým sa do roku 2050 vráti na súčasnú úroveň. Nízky scenár predpokladá, že súčasné trendy v oblasti trhu, technológií a zdrojov pokračujú a je niekoľko dodatočných zmien v zákonoch a politikách, ovplyvňujúcich jadrovú energiu, uviedla MAAE.

Prognózy vysokých scenárov sú oveľa ambicióznejšie, ale sú stále prijateľné a technicky uskutočniteľné. Vysoký scenár predpokladá, že súčasné tempo rastu hospodárskej a elektrickej spotreby bude pokračovať, najmä v regióne východnej Ázie.

Z krátkodobého hľadiska sa očakáva, že nízka cena zemného plynu a vplyv dotovaných nestabilných obnoviteľných zdrojov energie na ceny elektrickej energie budú naďalej ovplyvňovať vyhliadky jadrového rastu v niektorých regiónoch. Finančná neistota a klesajúca spotreba elektrickej energie v niektorých regiónoch naďalej predstavujú výzvy pre projekty s vysokou kapitálovou náročnosťou, ako je jadrová energia. Zvýšené bezpečnostné požiadavky, problémy pri zavádzaní vyspelých technológií a ďalšie faktory zvýšili dobu výstavby a náklady, čo prispelo k oneskoreniam.

Na konci roku 2016 bolo na svete 448 prevádzkovaných jadrových reaktorov s celkovým čistým inštalovaným výkonom 391 GW, uviedla MAAE. Ďalších 61 blokov s celkovým výkonom 61 GW bolo v roku 2016 vo výstavbe.

(na obr. tepelná elektráreň)