Medzinárodná komisia hľadá zdroj úniku Ru-106

Kvôli svojmu krátkemu polčasu rozpadu 373,6 dňa sa Ru-106 používa v nukleárnej medicíne, ale môže sa uvoľňovať aj pri prepracovaní jadrového paliva.

0
137
Namerané ruténium na jeseň 2017. Grafika: Guardian | Zdroj: IRSN

Vlani na jeseň vznikla medzinárodná komisia aby vyšetrila vysokú úroveň rádioaktívneho ruténia Ru-106, ktorú namerali v niekoľkých európskych krajinách. Uviedol to 5. februára švédsky Úrad radiačnej bezpečnosti (SSM).

Iniciátorom je Rusko

Podľa SSM komisia bola iniciatívou Inštitútu jadrovej bezpečnosti Ruskej akadémie vied, na ktorej sa zúčastnili Švédsko, Francúzsko, Nemecko, Spojené kráľovstvo, Fínsko a Nórsko. Cieľom komisie je určiť pôvod emisií Ru-106 a ich možné účinky na zdravie.

Francúzsky IRSN, technické rameno francúzskeho jadrového dozoru ASN, uviedol, že Ru-106 zistili v septembri a októbri 2017 niekoľké európske siete monitorujúce atmosférickú rádioaktívnu kontamináciu, ktorá vznikla niekde v regióne Uralu v Rusku alebo v Kazachstane.

Ruténium nie je z nehody v jadrovom reaktore

IRSN uviedol, že Ru-106 bolo pravdepodobne uvoľnené v mieste úpravy jadrového paliva alebo v centre pre rádioaktívnu medicínu. Kvôli svojmu krátkemu polčasu rozpadu 373,6 dňa sa Ru-106 používa v nukleárnej medicíne, ale môže sa uvoľňovať aj pri prepracovaní jadrového paliva.

IRSN vylúčil nehodu v jadrovom reaktore, pretože by to viedlo ku kontaminácii aj inými látkami. Príčina kontaminácie zostáva neznáma.

V decembri 2017 ruská štátna jadrová spoločnosť Rosatom vyhlásila, že Ru-106 nepochádza z jadrového zariadenia Majak v blízkosti mesta Ozersk na Urale, asi 200 km od hranice s Kazachstanom. Odvtedy Rusko uviedlo, že únik nepochádza ani z výskumného zariadenia RIAR v blízkosti Dimitrovgradu v regióne Volga v juhozápadnom Rusku.

Téme sme sa už venovali v týchto článkoch.