Mexický jadrový blok Laguna Verde 2 získal povolenie na prevádzku do roku 2055

Druhému reaktoru jedinej mexickej jadrovej elektrárne Laguna Verde bola predĺžená prevádzková licencia do roku 2055. Prognózy tiež očakávajú, že v krajine pribudne nový jadrový zdroj.

0
35
Mexická jadrová elektráreň Laguna Verde
Mexická jadrová elektráreň Laguna Verde. Foto: HF Studios

Laguna Verde je jediná jadrová elektráreň v Mexiku. Vlastní a prevádzkuje ju Comisión Federal de Electricidad (CFE) na pobreží Mexického zálivu a vyrába elektrickú energiu od roku 1989, kedy bol do prevádzky uvedený prvý blok. Druhý blok bol pripojený k sieti o päť rokov neskôr. Oba majú reaktory s vriacou vodou (BWR) s jednotkovým výkonom 775 MWe. Dodala ich spoločnosť GE.

Prípravu druhého bloku na dlhodobú prevádzku schválila ministerka energetiky Rocío Nahle García a práce vykonala spoločnosť CFE. Národná komisia pre jadrovú bezpečnosť a záruky (CNSNS) ich posúdila ako „vyhovujúce predpisom“ a 25. augusta vydala obnovenú licenciu, ktorá umožňuje druhému bloku pokračovať vo výrobe elektrickej energie do 10. apríla 2055.

Susedný reaktorový blok Laguna Verde 1 ukončil rovnaký proces v roku 2020 a získal novú licenciu, ktorá mu umožňuje prevádzku do roku 2050.

Predĺženie licencie na 30 rokov je pomerne nezvyčajné. Vo svete je bežnejšie, že bezpečnostné regulačné orgány udeľujú takéto licencie na 10 alebo 20 rokov. Všetky jadrové elektrárne však naďalej podliehajú pravidelným kontrolám a priebežnému schvaľovaniu zo strany vnútroštátnych dozorných orgánov bez ohľadu na trvanie licencie.

Zdvojnásobí sa podiel jadra v Mexiku?

Jadrová energia z elektrárne Laguna Verde zabezpečuje momentálne max 5 % mexickej výroby elektrickej energie. V porovnaní s najväčším zdrojom, ktorým je plyn (63 %), je to len zlomok. Významný podiel na výrobe elektrickej energie v Mexiku má aj ropa (až 10 %).

O rozšírení jadrovej energie v Mexiku sa diskutuje už dlho. Zatiaľ však bez pevného záväzku zo strany krajiny. Naposledy bol v roku 2019 predložený návrh na pridanie dvoch nových veľkých reaktorov na mieste existujúcej jadrovej elektrárne Laguna Verde a ďalších dvoch na novom mieste na tichomorskom pobreží. Správa, ktorú minulý týždeň vydalo ministerstvo energetiky, s tým do istej miery korešponduje, bez uvedenia akýchkoľvek politických podrobností.

Klimatické ciele už nie sú v úzadí

V správe o potenciáli znižovania emisií oxidu uhličitého v mexickom sektore elektrickej energie sa opätovne uvádza, že zákon o transformácii energetiky predpokladá zvýšenie podielu výroby elektrickej energie z čistých zdrojov na 35 % do roku 2024, na 39,9 % v roku 2033 a najmenej 50 % v roku 2050.

Správa predpokladá, že jadrová energia bude do roku 2028 naďalej vyrábať súčasných 11,8 TWh elektrickej energie ročne a od roku 2031 sa tento objem viac ako zdvojnásobí na približne 23,5 TWh. Prognózy preto očakávajú, že okrem elektrárne Laguna Verde pribudne aj nový jadrový zdroj. Žiadne ďalšie podrobnosti však neboli poskytnuté.