Nemecká obnoviteľná energia je trikrát drahšia než energia z jadra vo Francúzsku

Francúzsko vynaložilo na jadrovú energiu 60 % toho, čo Nemecko na energiu z obnoviteľných zdrojov. A kým Francúzsko získava z jadrových zdrojov približne 400 TWh ročne, v Nemecku je to len 226 TWh.

0
300
Obnoviteľné zdroje energeie
Solárna a veterná energia

Hoci sa Nemecko v posledných rokoch rozhodlo ísť „zelenou“ cestou, novo pribúdajúce štatistiky rozhodne nehovoria v ich prospech. Zistilo sa, že 45 TWh nemeckej obnoviteľnej energie pochádza zo spaľovania biomasy, ktoré je početným zdrojom znečistenia ovzdušia.

Ďalším problémom sú nemecké solárne panely. Tie bude treba prebudovať každých 15-25 rokov. Inak na tom nie sú ani veterné elektrárne, ktoré si žiadajú prestavbu každých 20-25 rokov. Po výmene veterných turbín a solárnych panelov sa navyše zvýšia náklady na ich údržbu. Pre porovnanie pripájame údaj o jadrových elektrárňach: tie vydržia v prevádzke 40 až 80 rokov.

Kde je jadro, tam je výkon

Francúzsko má za sebou momentálne zhruba trištvrtinu prác na dokončení výstavby 58 naplánovaných reaktorov. Kompletné vybudovanie bude stáť menej ako 400 miliárd EUR. Na druhej strane Nemecko za posledných 20 rokov vynaložilo na to, aby sa dostalo na úroveň 35 % energie z obnoviteľných zdrojov približne 500 miliárd EUR. Z toho 7 % pripadá na energiu zo spaľovania biomasy.

Francúzsko získava takmer dvojnásobok TWh z jadrovej energie v porovnaní s Nemeckom a jeho energiou z obnoviteľných zdrojov (solárnych, veterných, vodných a z biomasy). Ročne vyrobí približne 400 TWh z jadra, kým celkový výkon zo všetkých obnoviteľných zdrojov v Nemecku dosahuje spolu len približne 220 TWh.

Elektrina pre občanov vo Francúzsku je v porovnaní s Nemeckom až o 41 % lacnejšia. Nemci v súčasnosti platia 30 centov za KWh, kým Francúzi len 18 centov za KWh. To je rozdiel až 24 miliárd EUR ročne. 22 rokov takýchto extra nákladov predstavuje až 500 miliárd USD. Je to trojnásobok ceny vo Francúzsku, pričom do tejto sumy nie sú započítané náklady na prebudovanie solárnych a veterných elektrární počas nasledujúcich rokov.

Podľa správy OECD Nemecko v rokoch 2006 až 2017 zvýšilo cenu elektriny pre domácnosti o 50 %. Vo Francúzsku tvoria náklady na elektrinu len 59 % nemeckých cien. V porovnaní s Nemeckom Francúzsko produkuje len jednu desatinu uhlíkového znečistenia z elektriny.

Na úplnú náhradu výroby elektriny z iných zdrojov by Nemecko potrebovalo o 50 % viac jadrovej energie než Francúzsko. 80 jadrových reaktorov by dnes Nemecko stálo 1600 miliárd EUR. Stále by to však bolo lacnejšie než odhadované náklady na pripravovanú solárnu a veternú infraštruktúru.

Náklady na solárne panely neodrážajú náklady na energetickú transformáciu

Pri hlásaní zmien sa už tak často nehovorí, že Nemecko potrebuje 7 700 nových kilometrov prenosových vedení na presun obnoviteľnej energie zo solárnych a veterných elektrární, no dodnes sa podarilo vybudovať len 8 %. Veľkokapacitné skladovanie energie je naďalej neefektívne a drahé.

Aj bývalý kanadský generálny riaditeľ združenia solárnych odvetví John Gorman dnes obhajuje využívanie jadrovej energie. Zastáva názor, že jadrová energia je nevyhnutná pre riešenie energetických otázok súvisiacich so zmenou klímy.

Dôležité rozhodnutia boli ovplyvnené príliš optimistickým pohľadom na obnoviteľnú energiu a uprednostnili ju na úkor iných zdrojov, najmä jadra. Globálny dôraz na výrobu energie z obnoviteľných zdrojov zapríčinil predčasné vyraďovanie existujúcich jadrových elektrárni a zastavenie investícií do nových projektov. Dal ľuďom falošný pocit bezpečia a domnienku, že jadrovú energiu už nepotrebujú, pričom nič nie je vzdialenejšie pravde.

A čo je horšie, veterné a solárne zdroje sú premenlivé (elektrina sa vyrába, len keď fúka vietor alebo svieti slnko), preto ich na naplnenie dopytu treba spárovať s inými zdrojmi energie, takmer vždy s fosílnymi palivami. Absencia dostatočného objemu jadrovej energie spôsobuje, že obnoviteľné zdroje fakticky predlžujú fungovanie uhoľných a plynových elektrární, ktoré dokážu produkovať elektrinu nepretržite.