Nemecko chce zaviesť rozsiahlu podporu pre plynové elektrárne

Európska komisia a Nemecko sa dohodli na rámcových podmienkach nadchádzajúcej štátnej pomoci na výstavbu nových plynových elektrární s výkonom do 24 GW.

0
31

Nemecké ministerstvo hospodárstva a Európska komisia dosiahli pokrok v rokovaniach o plánoch Nemecka podporiť prostredníctvom aukcií výstavbu viac ako 20 GW nových plynových elektrární. Nemecko tvrdí, že budú v budúcnosti potrebné na zabezpečenie bezpečnosti dodávok elektrickej energie v obdobiach, kedy nebude k dispozícii dostatok solárnej a veternej energie.

Takmer 9 GW z novej 24 GW kapacity majú tvoriť vodíkové elektrárne. Zvyšných 15 GW budú elektrárne na zemný plyn, ktoré by sa mali do roku 2035 prestavať na vodíkové. Informácie priniesol portál Clean Energy Wire.

Európska komisia mala k týmto plánom od začiatku výhrady. Patrila medzi ne skutočnosť, že navrhované opatrenie je v zásade kapacitným mechanizmom a malo by sa posudzovať podľa pravidiel stanovených v nariadení Európskeho parlamentu a Rady o vnútornom trhu s elektrinou. Podľa týchto pravidiel musia byť napríklad kapacitné mechanizmy otvorené pre všetky technológie a tiež pre zahraničné zdroje. Okrem toho členský štát, ktorý chce zaviesť kapacitný mechanizmus, musí preukázať jeho nevyhnutnosť a presne vyčísliť potrebnú novú regulovateľnú kapacitu.

Zemný plyn len dočasne

Z vyhlásenia nemeckého ministerstva hospodárstva zo začiatku augusta vyplýva, že okrem splnenia pravidiel pre kapacitné mechanizmy budú musieť podporované zdroje spaľovať vodík buď od začiatku, alebo najneskôr od roku 2036.

„Nemecko a EÚ sa v posledných mesiacoch dohodli na dôležitých právnych predpisoch, ktoré pomôžu urýchliť rozvoj obnoviteľných zdrojov energie. Teraz diskutujeme o prestavbe našich plynových elektrární na vodík, aby sme nastavili kurz smerom ku klimatickej neutralite v celom sektore elektrickej energie,“ povedal Robert Habeck, nemecký minister hospodárstva.

Ministerstvo však muselo pripustiť, že prvú aukciu nebude môcť uskutočniť tento rok, ako pôvodne plánovalo, ale vzhľadom na potrebnú prípravu nových podporných schém začne až na budúci rok.

Konkrétne by mali byť pripravené tri podporné schémy. Prvá bude pozostávať z aukcií pre 15 GW elektrární spaľujúcich zemný plyn, ktoré sa budú musieť do roku 2035 prestavať na vodík. Druhé opatrenie bude zahŕňať aukcie s celkovým objemom 4,4 GW vodíkových elektrární v regiónoch, kde sa očakáva, že toto palivo bude dostupné čoskoro. Posledných 4,4 GW sa má vydražiť pre projekty kombinujúce výrobu elektriny z obnoviteľných zdrojov, výrobu ekologického vodíka, skladovanie tohto vodíka a jeho následné spaľovanie na výrobu elektriny.

Nemecko bude väčšinu vodíka dovážať

Aktualizovaná vodíková stratégia má zabezpečiť dostatočné množstvo vodíka, ktorý by sa mal okrem špičkovej výroby elektrickej energie široko využívať najmä v oceliarskom, chemickom priemysle a v nákladnej doprave.

Stratégia počíta s vysokým objemom dovozu tohto paliva vrátane vodíkových potrubí z Nórska a Dánska. Okrem týchto krajín Nemecko rokuje o dovoze vodíka aj s Fínskom, Švédskom, Rakúskom, Talianskom a Francúzskom.

Ďalší dovoz vodíka by sa mohol uskutočňovať vo forme derivátov, napríklad amoniaku, po mori. Na prepravu vodíka plánuje Nemecko do roku 2028 vybudovať 1 800 km vodíkovej infraštruktúry.