„Neprijateľná“ korózia na britskom bloku Dungeness B ohodnotená na úrovni INES 2

0
147

Objavenie „neprijateľnej“ korózie v seizmických obmedzovačoch, potrubiach a skladovacích nádobách spojených s niekoľkými systémami poskytujúcimi bezpečnostnú funkciu v jadrovej elektrárni (JE) Dungeness B v južnom Anglicku bolo ohodnotené na úrovni 2 na Medzinárodnej stupnici jadrových a rádiologických udalostí (INES) uviedla Medzinárodná agentúra pre atómovú energiu (MAAE) vo vyhlásení zo 17. januára 2019.

Hrdzu našli po nariadení britského dozorného orgánu pre jadrovú bezpečnosť zo septembra 2018 o riadení korózie v jadrových zariadeniach. Dozor požiadal vlastníka a prevádzkovateľa Dungeness B, spoločnosť EDF Energy, aby vykonala preskúmanie a opätovné posúdenie bezpečnosti pri riešení korózie ťažko dostupných systémov, ktoré spĺňajú bezpečnostnú funkciu.

Podľa inšpekcie MAAE sa zistilo, že seizmické obmedzovače, potrubia a skladovacie nádoby spojené s niekoľkými systémami, ktoré poskytujú bezpečnostnú funkciu, boli „skorodované na neprijateľnú mieru“. Korózia bola prítomná, aj keď bol reaktor aktívny, hoci postihnuté systémy neboli vyzvané, aby vykonávali svoju bezpečnostnú funkciu,“ povedala MAAE.

Vykonávajú sa práce na vyriešení problému. MAAE uviedla, že nápravné práce vyžadujú obnovenie viac ako 300 metrov potrubí spojených s chladiacim systémom reaktora spolu s obnovou početných seizmických potrubí a sanácie zásobníkov oxidu uhličitého.

Oba reaktory JE Dungeness B sú odstavené v rámci programu EDF Energy na obnovu zariadení. „Držiteľ licencie [EDF Energy] určil niekoľko dodatočných záväzkov, ktoré musia byť splnené pred tým, ako sa reaktor vráti do prevádzky. „Dozor pokračuje v spolupráci s držiteľom licencie, aby monitoroval pokrok v plnení záväzkov. Držiteľ licencie v súčasnosti vyšetruje príčiny tohto stavu.

„Nevyskytli sa žiadne bezpečnostné dôsledky pre ľudí ani životné prostredie,“ uviedla MAAE. „Táto udalosť súvisí s eróziou bežnej úrovne hĺbkovej obrany spojenej s prevádzkou JE v Spojenom kráľovstve.“

Dungeness B má dva plynom chladené reaktory s výkonom 535 MW. Prvý blok začal komerčnú prevádzku v roku 1985 a 2. blok v roku 1989.