NRG CISSPECT DESKLAB module
NRG CISSPECT DESKLAB module

Holandská spoločnosť NRG vyvinula izotop rádioaktívnej platiny, ktorý môže pomôcť lepšie predpovedať účinnosť cisplatinovej chemoterapie u pacientov s rakovinou. NRG, ktorá prevádzkuje výskumný reaktor s vysokým tokom (HFR) v Pettene, už čoskoro plánuje klinické testovanie s ľudskými pacientmi.

Cisplatina, zlúčenina vyrobená z platiny, chlóru a amoniaku, sa používa v cisplatinovej chemoterapii od 70. rokov. Pretože zastavuje bunkové delenie, funguje dobre na rýchlo rastúce nádory. Avšak liečba cisplatinou nie je rovnako účinná pre každý typ rakoviny. Asi 95% pacientov s rakovinou semenníkov je liečených cisplatinovou chemoterapiou, ale využíva ju oveľa menej pacientov s rakovinou pľúc. Táto liečba môže mať tiež závažné vedľajšie účinky vrátane vypadávania vlasov, nevoľnosti, porúch sluchu a zlyhania obličiek. NRG uviedla, že je dôležité vedieť, ktorí pacienti môžu mať prospech z liečby cisplatinou a u ktorých sa očakávajú vedľajšie účinky.

By Benjah-bmm27 – Own work, Public Domain, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=1009188

Na zodpovedanie týchto otázok vyvinula NRG proces nahradenia prírodnej platiny v cisplatine rádioaktívnym izotopom platiny Pt-195m. Výsledkom procesu je, že časť cisplatiny sa stáva rádioaktívnou. Tento rádioaktívny variant cisplatiny nazývajú Cisspect a má rovnaký účinok počas chemoterapie ako bežná cisplatina. Štandardný sken môže identifikovať miesto a koncentráciu Cisspectu u pacienta, čo znamená, že môže byť použitý ako indikátor, ktorý umožní lekárom identifikovať pacientov, ktorí by nemali prospech z chemoterapie cisplatinou. Skenovaním sa môžete zistiť, koľko lieku Cisspect vstúpi do nádoru a či je absorbovaný zdravými orgánmi.

NRG uviedla, že spolupracuje s partnermi, ktorí čoskoro začnú pilotné štúdie s ľuďmi, počas ktorých budú podávané malé množstvá lieku Cisspect.