Nukleárna medicína: Dodávky izotopov sú stabilné, ale ich zraniteľnosť pretrváva

0
599

Nukleárna medicína je bežnou súčasťou zdravotníctva vo vyspelých krajinách. Ako je to však s dodávkou izotopov, ktoré sa v nej používajú?

Po takmer desaťročí pretrvávajúceho nedostatku zostali dodávky kritických lekárskych izotopov stabilné, ale ich zraniteľnosť pretrváva, uviedli odborníci na podujatí v sídle Medzinárodnej agentúry pre atómovú energiu vo Viedni.

Čo sa týka najbežnejších rádioaktívnych izotopov v lekárskej diagnostike, a to molybdénu-99 (Mo-99) a jeho dcérskeho izotopu technécia-99m (Tc-99m), situácia si stále vyžaduje starostlivé a dobre zvažované plánovanie v dohľadnej budúcnosti, tvrdí Kevin Charlton z MAAE. Súčasný dodávateľský reťazec postačuje minimálne do roku 2022.

Pozitívne kroky podnikateľov v dodávateľskom reťazci zvýšili výrobnú kapacitu existujúcich zariadení a situácia v zásobovaní je teraz stabilnejšia.

Technécium-99m sa extrahuje z molybdénu-99 a používa sa na výrobu liekov nazývaných rádiofarmaká. Tieto lieky sa používajú na diagnostiku zdravotného stav pacientov s rakovinou a kardiovaskulárnymi ochoreniami. Obidva izotopy Mo-99 a Tc-99m sa musia použiť hneď po ich vyrobení.

Do niekoľkých hodín po vyrobení sa Mo-99 prepravuje do zariadenia na výrobu generátorov a potom do nemocníc, kde odborníci extrahujú Tc-99m na mieste.

V priebehu 24 hodín od použitia Tc-99m takmer 94% lieku opustí telo pacienta. Zatiaľ čo takáto krátka životnosť udrží dávku žiarenia nízku a bezpečnú pre ľudí, znamená to, že obidva rádioizotopy sa musia vyrábať neustále tak, aby pokrývali celosvetový dopyt.

Dlhé desaťročia molybdén-99 primárne vyrábali v obmedzenom počte výskumných reaktorov. Avšak od roku 2007 tieto starnúce reaktory vyžadovali väčšiu údržbu a niektoré museli byť neočakávane odstavené. To viedlo k prerušeniam dodávok so značným nedostatkom najmä v rokoch 2009 a 2010.

obr.: Wikipedia a MECSNM