Poľský výskumný reaktor nahrádza výpadok dôležitých medicínskych rádioizotopov

Na poľskom výskumnom jadrovom reaktore Maria sa upravili plány tak, aby kompenzoval nedostatok dôležitých medicínskych rádioizotopov spôsobený odstávkou reaktora s vysokým prietokom (HFR) v holandskom Pettene.

0
81
Poľský výskumný reaktor Maria
Poľský výskumný reaktor Maria. Foto: National Centre For Nuclear Research

Národné centrum pre jadrový výskum (NCBJ) v Świerku, asi 30 km juhovýchodne od hlavného mesta Varšavy, uviedlo, že výroba molybdénu-99 (Mo-99) sa začala na reaktore Maria 21. januára, deň po potvrdení, že reaktor v Pettene nebol po odstávke reštartovaný.

NCBJ uviedla, že podrobný výpočet základného usporiadania bol vykonaný „na mieste“ a schválený poľským jadrovým regulačným orgánom PAA. „Toto všetko bolo zorganizované v priebehu niekoľkých hodín,“ uviedla NCBJ.

Takáto rýchla reakcia bola možná vďaka tomu, že výskumný reaktor Maria je od roku 2010 pripravený na ožarovanie terčíkov na výrobu Mo-99. Každoročne sa vykoná niekoľko cyklov a v prípade neplánovaných odstávok u primárnych dodávateľov je Maria pripravená zvýšiť svoje dodávky.

Spoločnosť NRG, ktorá prevádzkuje pettenský reaktor s vysokým prietorom HFR v mene Spoločného výskumného centra (JRC) Európskej únie, minulý mesiac uviedla, že prevádzkovatelia zistili technickú poruchu v chladiacom systéme počas príprav na spustenie reaktora, ale nehrozilo žiadne riziko pre zamestnancov ani životné prostredie.

NRG uviedla, že nevie, kedy sa HFR reštartuje, ale oznámila to Nuclear Medicine Europe, bruselskému priemyselnému združeniu výrobcov a zákazníkov medicínskych izotopov, aby mohli zaviesť opatrenia na zabezpečenie kontinuity dodávok medicínskych izotopov.

NRG uviedla, že vyšetruje hlavnú príčinu problému a očakáva, že ďalšie informácie poskytne budúci týždeň. Zatiaľ sa nehovorilo, prečo bol HFR odstavený.

Obmedzenú životnosť treba riešiť

Mo-99 sa celosvetovo vyrába v obmedzenom počte výskumných reaktorov. HFR už dlhú dobu zabezpečuje približne 60 % medicínskych rádioaktívnych zdrojov využívaných v Európe a 30 % vo svete. Približne 30 000 pacientov je denne liečených medicínskymi izotopmi z Holandska.

V roku 2012 holandská vláda a provincia Noord-Holland rozhodli, že HFR, ktorý má 60 rokov, by sa mal nahradiť, aby sa zabezpečila dodávka medicínskych izotopov a pokračovanie jadrového výskumu.

Reaktor Maria dosiahol prvý kritický stav v decembri 1974. Má licenciu na prevádzku do roku 2025, ale očakáva sa, že bude pokračovať v prevádzke minimálne do roku 2030.