Pri stúpaní cien plynu bude najlacnejší zelený vodík z jadra, tvrdí štúdia

0
100

Keďže ceny zemného plynu výrazne prevyšujú úrovne zaznamenané v poslednom desaťročí a stále rastú, optimálny mix technológií na výrobu nízkouhlíkového vodíka sa presúva v prospech jadrovej a obnoviteľnej energie.

Uvádza to odborná štúdia, ktorú si dala vypracovať Medzinárodná agentúra pre atómovú energiu (MAAE). V nej sa zdôrazňuje dôležitosť rôznorodej kombinácie nízkouhlíkových zdrojov pre úspešný prechod na čistú energiu. Rastúce náklady výroby tak stále viac v spomínanom procese diskvalifikujú zemný plyn so zachytávaním a skladovaním uhlíka alebo bez neho.

„Tento posun sa deje pri nákladoch na zemný plyn, ktoré sú podstatne nižšie – okolo 10 až 15 USD na milión britských tepelných jednotiek (BTU) – ako tie, ktoré boli v posledných dňoch pozorované v Európskej únii, Spojenom kráľovstve a častiach Ázie,“ povedal Francesco Ganda, jadrový inžinier MAAE, ktorý vypracoval štúdiu s odvolaním sa na nedávne rekordne vysoké okamžité ceny na týchto trhoch medzi 35 a 40 USD za milión BTU, čo je celosvetovo používaná jednotka energetického obsahu zemného plynu.

Štúdia prichádza pred novembrovou Konferenciou OSN o zmene klímy Cop26, kde MAAE usporiada niekoľko podujatí, aby zdôraznila prínos jadrovej energie k dosiahnutiu cieľov Parížskej dohody OSN a jej Agendy 2030  pre trvalo udržateľný rozvoj. Agentúra uviedla, že zelený vodík sa čoraz viac považuje za kľúčový element pri prechode na čistú energiu ako súčasť spoľahlivého nízkouhlíkového energetického mixu.

Vodík je najrozšírenejším prvkom vo vesmíre, ale jeho výroba v čistej forme pre priemyselné procesy – od výroby syntetických palív a petrochemických produktov až po výrobu polovodičov a pohon elektrických vozidiel s palivovými článkami – je energeticky náročná. V súčasnosti sa takmer výlučne využívajú fosílne palivá, najmä zemný plyn, v zariadeniach nazývaných parné reformátory metánu.

Viaceré krajiny uvažujú o jadrovej energii na masívnu a nákladovo opodstatnenú výrobu nízkoemisného vodíka. S cieľom splniť klimatické ciele chcú totiž znižovať environmentálny vplyv pri jeho výrobe (momentálne 90 miliónov ton ročne), ktorá sa ďalej bude zvyšovať.

Výsledky štúdie odhalili, že akonáhle ceny zemného plynu stúpnu nad 20 USD za milión BTU, stane sa optimálnym spôsobom výroby H2 zmes vodíka vyrobeného elektrolýzou z elektriny dodávanej v mixe obnoviteľných zdrojov a konvenčných jadrových elektrární a pri tepelných procesoch dodávaných pokročilými vysokoteplotnými jadrovými reaktormi (HTR).

MAAE uviedla, že medzinárodný záujem o HTR sa zvyšuje, pretože sa od nich očakáva, že budú poskytovať nákladovo efektívnu elektrinu a tiež teplo pre priemyselné aplikácie. HTR sa vyvíjajú v niekoľkých krajinách (mimochodom, stali sa priekopníkmi v Nemecku v 70. rokoch minulého storočia), pričom významný pokrok sa dosiahol v Japonsku a Čína nedávno spustila svoj prvý blok HTR v provincii Šan-tung. Najľudnatejšia krajina napokon plánuje nasadenie niekoľkých ďalších vysokoteplotných jadrových reaktorov, aby ich okrem energetickej výroby zužitkovala aj na produkciu vodíka.

Viac sa o možnostiach výroby vodíka z jadrovej energie dočítate tu.