Medzinárodný termonukleárny experimentálny reaktor (ITER) vo výstavbe na juhu Francúzska je na ceste k dosiahnutiu prvej plazmy v roku 2025 a plného výkonu v roku 2035, uviedla Rada ITER, riadiaci orgán ITER.

Rada po dvojdňovom hodnotiacom stretnutí 20. a 21. júna 2018 uviedla, že „realizácia projektu smerom k prvej plazme je teraz hotová na viac ako 55%.“

Prvá plazma znamená, že reaktor je schopný úspešne generovať roztavenú hmotu elektricky nabitého plynu – plazmy – vo svojom vnútri.

Rada schválila „vylepšenie“ stratégie výstavby, ktorá optimalizuje inštaláciu komponentov v komplexe tokamak.

Tokamak je prstencový komponent na udržanie kontrolovanej reakcie v horúcej plazme.

Od januára 2016 dosiahol ITER 33 plánovaných míľnikov projektu, vrátane nedávneho uvedenia prvého experimentu do skúšobnej prevádzky s neutrálnym lúčom v Padove v Taliansku. Významný pokrok sa dosiahol aj pri výrobe technologicky náročných komponentov, ako je napríklad vákuová nádoba a magnety toroidného poľa.

ITER je navrhnutý s cieľom preukázať vedeckú a technologickú uskutočniteľnosť jadrovej syntézy a bude najväčším experimentálnym zariadením pre jadrovú syntézu na svete. Fúzia je proces, ktorý prebieha v Slnku a vo hviezdach. Európa prispieva takmer polovicou nákladov na jeho výstavbu. Ďalších šesť členov – Čína, India, Japonsko, Južná Kórea, Rusko a USA – prispieva rovnakým dielom k zvyšku.