Jadrový blok Genkai-3 v Japonsku pravdepodobne obnoví výrobu elektrickej energie 25. marca 2018. Súd zamietol žiadosť protijadrových aktivistov na zastavenie opätovného spustenia Genkai-3 a jeho sesterského bloku Genkai- 4. Kyushu Electric Power Company uviedla, že výroba bloku sa bude postupne zvyšovať. Koncom apríla potom operátori skontrolujú prevádzku bloku a vrátia ho do normálnej prevádzky na plný výkon.

Kyushu Electric neposkytla žiadne podrobnosti o programe reštartu Genkai-4.

Environmentálni aktivisti strašia sopkou

Začiatkom tohto týždňa okresný súd prefektúry Saga odmietol žiadosť protijadrových aktivistov, aby sa  zastavili plánované reštarty. Aktivisti tvrdili, že blízkosť sopky Aso, približne 130 km od lokality JE Genkai v prefektúre Saga v juhozápadnom Japonsku, zvyšuje riziko nehody na jadrovom zariadení.

Okresný súd v Sage dospel k záveru, že JE Genkai nehrozí žiadne osobitné riziko vážnej havárie.

Vo vrstvách zeme až 10 km pod povrchom sopky nie je potvrdený žiaden rezervoár magmy.

Environmentalisti plánujú odvolanie na vyšší súd vo Fukuoke.

Elektráreň Genkai

Genkai-3 a -4 sú bloky s  tlakovodným reaktorom a výkonom 1127 MW,  ktoré začali komerčnú prevádzku v polovici 90. rokov. Tretí blok bol odstavený na každoročnú odstávku v decembri 2010 a štvrtý blok v decembri 2011. Bloky už neboli reštartované po celoštátnom odstavení jadrových elektrární po havárii Fukušima-Daiiči.

V septembri 2017 požiadala Kyushu Electric o predbežné kontroly Genkai-3 a -4. Palivo bolo zavezené na Genkai-3 vo februári 2018, s jeho reštartom plánovaným na jar.