Rolls-Royce na britskej pôde sprevádzkuje malé modulárne reaktory

0
88
Malý modulárny reaktor Rolls-Royce
Malý modulárny reaktor z dielne Rolls-Royce.

Spoločnosť Rolls-Royce má v pláne spustenie flotily malých modulárnych reaktorov (SMR) vo vybraných lokalitách v Spojenom kráľovstve, ktoré v minulosti slúžili na výrobu energie z jadra. Tieto miesta spravuje britský Úrad pre vyraďovanie jadrových zariadení z prevádzky (Nuclear Decommissioning Authority, NDA) zodpovedný za významné množstvo pôdy, o ktorej sa v súčasnosti uvažuje pre nové elektrárne.

Rolls-Royce informovala, že pri návrhu modulárnych jadrových zariadení sa časti elektrární budú stavať na centrálnej výrobnej linke, potom sa transportujú na montáž, aby firma urýchlila výrobný proces a udržala nízke náklady. To sa jej podarí iba v prípade, že získa zákazky na viaceré miesta. Medzi uvažované lokality sa radia anglické Dungeness v Kente a Moorside v Cumbrii a waleské jadrové zariadenia Trawsfynydd v Gwynedde a Wylfa na ostrove Anglesey.

Posledná z menovaných lokalít je vo vlastníctve japonskej firmy Hitachi, ktorá sa pred dvoma rokmi vzdala plánov postaviť tam veľký reaktor. Rolls-Royce podľa Financial Times zvažuje kúpu tejto lokality. Na uskutočnenie takýchto plánov firma potrebuje značný kapitál. Vlani v novembri vyhlásila, že projekt s vývojom a spustením novej generácie SMR rozbehne po získaní 450 miliónov GBP od vlády a investorov. V týchto dňoch spresnila, že program SMR Rolls-Royce má k dispozícii financovanie vo výške 490 miliónov GBP.

Vývoj malých modulárnych reaktorov je základnou súčasťou 10-bodového plánu britskej vlády, ktorá chce rozvíjať zelené technológie. Tento plán zahŕňa investíciu 525 miliónov GBP na pomoc pri vývoji veľkých aj menších jadrových elektrární a na výskum a vývoj nových pokročilých modulárnych reaktorov.

Spoločnosť Rolls-Royce sľúbila, že „využije desaťročia britského inžinierstva, dizajnu a výrobného know-how“ na uvedenie prvého zo svojich SMR, ktoré sú založené na podobnej technológii, aká sa používa na pohon jadrových ponoriek. Očakáva sa, že každý z počiatočnej série reaktorov bude mať výrobnú kapacitu 470 MW, dostatočnú na napájanie 1,3 milióna britských domácností a náklady okolo 2,2 miliardy GBP na blok, ktoré neskôr po dokončení prvých piatich klesnú na 1,8 mld. GBP. Bude teda cenovo porovnateľný s veternou energiou na mori za cenu približne 50 GBP/MWh. Jedna elektráreň SMR zaberie pôdorys dvoch futbalových ihrísk.

Samostatný SMR Rolls-Royce bude z 9/10 zmontovaných v továrenských podmienkach a približne 80 % z tohto objemu výroby by mal poskytnúť britský dodávateľský reťazec. Očakáva sa, že veľká časť investícií podniku sa sústredí na sever Spojeného kráľovstva, kde existuje významná jadrová expertíza. Rolls-Royce uviedla, že jej SMR môže podporovať riešenia čistej energie v sieti aj mimo nej, čo umožňuje dekarbonizáciu priemyselných procesov a výrobu čistých palív, ako sú udržateľné letecké palivá a zelený vodík.

Spoločnosť Rolls-Royce SMR Limited stavia nový malý modulárny reaktor a plánuje ho sprevádzkovať začiatkom budúceho roka. V decembri 2021 podpísala dohodu s Qatar Investment Authority (QIA), štátnym investičným fondom štátu Katar, o majetkovom vstupe do spoločnosti a investícii 85 miliónov GBP. Katarská skupina získala 10-percentný podiel na základnom imaní projektu. QIA sa pripojila k akcionárom Rolls-Royce Group, BNF Resources UK a Exelon Corporation.